GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ Vu lan – Tự tứ Tăng và Bông hồng cài áo tại chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn.

Trong hai ngày 11 và 13.7. Mậu Tuất, Đạo tràng An cư kiết hạ chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn đã thiết lễ cúng dường Trai tăng mãn Hạ - Lễ Dâng pháp y cúng dường chư Tăng trong ngày Tự tứ và Lễ Chẩn tế Âm linh Cô hồn. Để cảm niệm ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ trong mùa Vu Lan Báo hiếu, chùa đã tổ chức Lễ Bông hồng cài áo vào tối 13 tháng 7.

Các nghi lễ đã được sự chứng minh của HT.Thích Nguyên Chơn, Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Bình Định, Thiền chủ Đạo tràng An cư chùa Liên Hoa; HT.Thích Nguyên Khiết, nguyên Trưởng Ban Pháp chế tỉnh Bình Định; HT.Thích Nguyên Huệ, nguyên Trưởng Ban HDPT tỉnh Bình Định, TT.Thích Đồng Quả, P. Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh Bình Định; TT.Thích Quảng Long, P.Trưởng Ban TTXH tỉnh Bình Định và chư Tôn đức Đạo tràng An cư kiết hạ chùa Liên Hoa đồng hộ niệm.

Đạo từ tại buổi lễ HT.Thích Nguyên Chơn tán dương công đức chư Phật tử đã phát tâm cúng dường ẩm thực trong suốt ba tháng An cư kiết hạ, bên cạnh đó còn nương theo chư Tôn đức tu tập các thời khóa tụng Kinh, niệm Phật và trì Chú hằng ngày, nhờ đó mà thân tâm được an tịnh. Hôm nay mùa Vu lan báo hiếu, quý Phật tử vâng lời Phật dạy và noi gương đức Đại hiếu Mục Kiền Liên Tôn giả, phát tâm cúng dường Trai tăng, dâng pháp Y cúng dường chư Tăng mãn hạ đó là một trong các pháp tu tạo công đức phước báu đệ nhất, nhằm hồi hướng công đức cầu nguyện cho Cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu siêu sanh Phật quốc và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, đó là việc làm đúng chánh pháp. Ngoài ra trong buổi lễ bông hồng cài áo, Hòa Thượng giảng về Tâm hiếu, Hạnh hiếu của người con Phật qua việc Hiếu kính, Hiếu thuận và hiếu dưỡng đối với ông bà cha mẹ. Hòa thượng khẳng định về các quả vị an vui hạnh phúc của những người con hiếu thảo và sự khổ đau bất hạnh của người con bất hiếu. Hòa thượng mong muốn quí Phật tử phải tích cực thực hành hạnh hiếu với tâm hoan hỷ để báo đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Buổi lễ đã để lại cho Phật tử nhiều cảm xúc trào dâng khi tưởng nhớ về ân tình của mẹ và công lao của cha qua đạo từ của Hòa Thượng, lời cảm niệm vu lan của Đại Đức Thích Quang Huy và bài hát Bông hồng cài áo. Buổi lễ đã kết thúc thành tựu sau phần cài hoa hồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang