GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nhóm CLB Tủ sách yêu thương chùa Minh Tịnh lập tủ sách cho các học sinh dân tộc thiểu số tại xã An Vinh, An Lão

Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Tu tập trí tuệ giúp Phật tử thấy rõ việc làm lợi tha. Từ thiện là một khía cạnh của từ bi, lợi tha và giúp tri thức đến các em là hữu hiệu nhất.

Hiện nay con em dân tộc nghèo ở Việt Nam vẫn còn nhiều. Lo cái ăn cái mặc trong cuộc sống rất vất vả nên cha mẹ thường để con ở nhà phụ giúp dẫn đến tình trạng các em bị thất học, nghèo đói triền miên.

 

 

Trên tinh thần đó, Nhóm CLB Tủ sách yêu thương chùa Minh Tịnh, TP. Quy Nhơn lập Tủ sách yêu thương để trợ giúp cho các em.

Hôm nay ngày 22/9/2020, nhóm CLB tủ sách yêu thương chùa Minh Tịnh đã đến xã An Vinh, huyện An Lão để lập tủ sách yêu thương cho 5 trường tiểu học gồm 250 em học sinh dân tộc thiểu số tại xã miền núi này. 

 

 

Đây là đợt đi đầu tiên cũng là điểm đầu tiên trong chương trình lập tủ sách yêu thương cho các trường có học sinh là dân tộc thiểu số. Trong đợt đi này, đoàn cung cấp 1000 tập vở, 1000 bút bi, một số sách truyện thiếu nhi và bánh kẹo. 

Sau chuyến đi, Nhóm CLB sẽ xem nhu cầu sách truyện, dụng cụ học tập của các trường để mỗi năm sẽ vận động chuyển lên ủng hộ cho các cháu học sinh tại các trường trong xã này.

Sắp tới, Nhóm CLB Tủ sách yêu thương chùa Minh Tịnh sẽ tiếp tục đi điểm thứ 2 tại một xã có con em dân tộc thiểu số thuộc huyện Vân Canh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Minh Tịnh

Lên đầu trang