GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Những lợi ích của việc biết đến Phật pháp sớm

Nếu nói đến những nhân duyên lớn và quý giá khó có trong cuộc đời, đó chính là nhân duyên gặp được Phật pháp.

 

Được sống trong một gia đình Phật giáo rất có ích cho trẻ em bởi những giáo lý của Đức Phật sẽ giúp cho con trẻ hướng thiện, tránh làm những việc xấu. Đây cũng chính là những giá trị mà các bậc làm cha làm mẹ đều hướng đến khi dạy dỗ con cái.

Được sống trong một gia đình Phật giáo rất có ích cho trẻ em bởi những giáo lý của Đức Phật sẽ giúp cho con trẻ hướng thiện, tránh làm những việc xấu. Đây cũng chính là những giá trị mà các bậc làm cha làm mẹ đều hướng đến khi dạy dỗ con cái.

 

Lời Phật dạy không đơn thuần chỉ là một tôn giáo để cho con người cầu nguyện, mà đó là một triết lý sống, một chân lý sống vô cùng khoa học, tính lôgic, tính nhân văn, tính thiện rất cao... Giúp cho đạo đức của con người trở nên rất hoàn hảo.

Mà cao hơn nhất đó chính là phương thức giúp chuyển hóa một người bình thường trở thành một Bậc Thánh nhân vĩ đại, được trời người tôn sùng và kính lễ...

Do đó biết đến Phật pháp sớm là một điều vô cùng lợi ích, phải nói là một điều vô cùng quý giá mà không có tiền bạc, hay vật chất nào của thế gian có thể đổi được.

 

Người biết đến Phật Pháp sớm sẽ có những lợi ích sau đây:

1. Chặn được cái ác ngay khi tuổi còn trẻ.

2. Có cơ hội về thời gian để tích lũy nghiệp thiện khi còn trẻ.

3. Có cơ hội tạo phúc khi còn trẻ.

4. Khả năng thấy đạo sẽ dễ hơn.

5. Năng lực tu tập sẽ mạnh hơn.

6. Tránh được những quả báo xấu có thể đến ở trung đời và cuối đời.

7. Được các Bậc Thánh ngợi khen bảo vệ.

 

8. Hiện đời được hạnh phúc, sau khi chết tái sinh về cõi giới cao.

9. Con đường đến với sự giác ngộ sẽ gần hơn. 

10. Đây là điều lợi ích vô cùng cho thế gian.

 

Một gia đình quy y, tức là gia đình đó có Phật ngự, hạnh phúc tràn đầy đến với gia đình. Mỗi tối, cả nhà cùng đến bàn thờ ngôi Tam bảo, phát tâm tụng niệm cho có lực hộ.

Một gia đình quy y, tức là gia đình đó có Phật ngự, hạnh phúc tràn đầy đến với gia đình. Mỗi tối, cả nhà cùng đến bàn thờ ngôi Tam bảo, phát tâm tụng niệm cho có lực hộ.

Do đó nếu quý vị có gặp ai mà chưa biết đến Phật pháp, người gần nhất chính là con cháu của quý vị...Thì các vị nên tạo cơ hội tốt cho chúng có cơ hội tiếp xúc đến Phật pháp, khi tuổi còn trẻ nhất...như hướng dẫn con cháu mình tu tập:

- Trước hết nên cho chúng quy y Tam Bảo để có được sự gia hộ đầu tiên.

- Sau đó thì hằng ngày, ta nên tập cho chúng lễ Phật.

- Rồi ta cũng nên mua truyện tranh Phật giáo...để cho chúng đọc, cho chúng học những bài pháp căn bản đầu tiên, như học kinh Phước Đức, học Phật pháp căn bản, kể về cuộc đời của các vị đại đệ tử Phật...Và ngày nào các vị cũng theo dõi và sách tấn, động viên các bé...

Khi các vị có đi chùa sám hối, thì nên dắt các bé đi theo, và hướng dẫn cho bé lễ Phật, cúng dường tụng kinh...Khi tâm hồn các bé đang còn trong sáng, quý vị hãy vẽ lên tâm hồn chúng những điều trong sáng và cao đẹp như thế...

Đây chính là áo giáp tốt, giúp bảo vệ các bé khi trưởng thành bước vào cuộc sống tự lập, nơi mà có rất nhiều cám dỗ và sự nhiễm ô...

Chứ nếu các vị không chăm lo như vậy, khi lớn lên chúng sẽ rất dễ hư khi gặp môi trường xấu, vì không có những nhân lành lúc còn trẻ, không có áo giáp chỉ có chiếc áo mưa mỏng nên chúng sẽ rất dễ bị xã hội cám dỗ, lôi kéo... Để đẩy đưa vào con đường của sự đoạ lạc trầm luân...

 
Lên đầu trang