GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phật tử cúng dường các trú xứ An cư kiết hạ.

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng mùa hạ, thời gian bắt đầu từ sau ngày Đại Lễ Phật Đản - Rằm tháng Tư (Âm lịch) cho đến ngày Đại Lễ Vu Lan – Rằm tháng Bảy (Âm lịch) hằng năm. Đây là truyền thống tu học có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo, giúp cho chư Tôn đức Tăng Ni được kiết giới tịnh tu, trau giồi giới định tuệ.

 

Được sự chỉ dạy của Hòa thượng Thiền chủ trú xứ An cư Tổ đình Long Khánh về bổn phận của người Phật tử tại gia hộ trì Tam Bảo, hằng năm chư thiện tín Phật tử đã phân thành bảy tổ phát tâm hộ trì và cúng dường thực phẩm tại Đạo tràng An cư kiết hạ Tổ đình Long Khánh trong ba tháng. Ngoài ra quý Phật tử còn phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật đến các trú xứ An cư trong tỉnh như: chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn, chùa Thiên An, Tx. An Nhơn, cư xá Ni Trường TCPH Bình Định, Tịnh xá Bửu Quang huyện Tuy Phước....

 

Tại các trú xứ An cư, quý Phật tử cung kính tác pháp dâng lễ cúng dường Tam Bảo, chư Tôn đức hoan hỷ chứng minh công đức và ban bố những lời pháp nhủ nhằm giáo huấn và soi sáng cho chư Phật tử tu hành đúng chánh pháp, đúng giới luật để đạt được sự an lạc, giải thoát trong cuộc sống hiện tại. Ngoài ra quý Phật tử còn thấu hiểu được truyền thống và ý nghĩa của pháp An cư kiết hạ hằng năm.

 

Đây cũng là duyên lành để hàng Phật tử có cơ hội gieo trồng ruộng phước, cúng dường Tam bảo. Cúng dường là một trong các pháp tu tạo công đức phước báu đệ nhất, cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni an cư tịnh tu tam vô lậu học để Tam Bảo được trường tồn ở thế gian, để gieo duyên với Phật pháp và nhận được sự giáo huấn của chư Tôn đức Tăng Ni, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm để tránh tạo phải nhân xấu ác trong hiện tại và tương lai đạt được sự an vui hạnh phúc. Đó là kim chỉ nam, là hành trang trên bước đường tu học của người Phật tử tại gia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang