GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phật tử Tổ đình Long Khánh cúng dường An cư kiết hạ

Theo sự biến dịch của vũ trụ, dòng thời gian vô thường xoay chuyển, Xuân Hạ đi qua Thu lại đến, cơn mưa chiều, gió cuốn lá vàng rơi. Những giai điệu và âm thanh ấy đã báo hiệu mùa Vu Lan Báo hiếu Phụ Mẫu ân đã về trong lòng người con Phật. Và đó cũng chính là Mùa Xuân của Phật giáo, là ngày Lễ Tự tứ mãn hạ để chư Tôn đức nhận thêm một tuổi đạo sau ba tháng an cư, tịnh hóa bước vân du, thúc liểm thân tâm, trau giồi giới định tuệ, với chí nguyện thượng cầu Phật quả, hạ hóa chúng sanh. Đây là thắng duyên, là cơ hội tốt nhất để hàng Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, gieo trồng ruộng phước ngỏ hầu tu tạo công đức làm tư lương trên bước đường tu học của mình, đặc biệt là hồi hướng công đức cầu nguyện cho chư Tiên, Hương linh Cửu huyền thất tổ siêu sanh Phật quốc và cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, hầu báo đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục.

 

Với ý nghĩa đó, trong những ngày cuối Hạ vừa qua, chư Thiện tín Phật tử Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn đã phát tâm sắm sanh trai diên, tịnh tài, phẩm thực thành kính dâng lễ cúng dường tại các Trú xứ An cư kiết hạ như: Tu viện Nguyên Thiều; chùa Liên Hoa; chùa Thiên An; Cư xá Ni Trường Trung cấp Phật học Bình Định và Tịnh xá Bửu Quang.

 

Đối với người Phật tử tại gia, việc cúng dường Tam Bảo là một trong các pháp tu tạo công đức phước báu đệ nhất, cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni an cư tịnh tu tam vô lậu học để Tam Bảo được trường tồn ở thế gian, để gieo duyên với Phật pháp và nhận được sự giáo huấn của chư Tôn đức Tăng Ni, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm để tránh tạo phải nhân xấu ác trong hiện tại và tương lai đạt được sự an vui hạnh phúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang