GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phật tử Tổ đình Minh Tịnh cúng dường các trường hạ mùa An cư PL.2564

Hôm nay ngày 27/6/2020, Phật tử tổ đình Minh Tịnh do Đại đức Thích Hạnh Chơn hướng dẫn đã đến các trường hạ trong tỉnh Bình Định đảnh lễ chư tôn đức và cúng dường trợ duyên Tăng Ni tu học trong ba tháng. 

 

 

 

 

 

 

Trường hạ chùa Tịnh Quang

Đại chúng lắng nghe thời pháp thoại do HT Thích Nguyên Khiết thuyết giảng

 

Mùa An cư PL.2564 - DL.2020 tại Bình Định, được biết có 8 trường hạ. Đoàn khởi hành từ trường hạ tổ đình Minh Tịnh đến các trường hạ chùa Tịnh Quang, chùa Vân Sơn, chùa Long Phước, Tu viện Nguyên Thiều cư xá Tăng, cư xá Ni huyện Tuy Phước, trường hạ Tổ đình Thập Tháp, chùa Thiên An thị xã An Nhơn. 

 

Trường TCPH cư xá Ni

 

Tại mỗi trú xứ, đoàn được lễ Phật, dâng lời vấn an sức khoẻ chư tôn đức hành giả an cư và dâng phẩm vật cúng dường. Đoàn cũng được diễm phúc lắng nghe những lời đạo từ, và chúc lành đến quý Phật tử trong đoàn.

Được biết, mỗi năm vào mùa An cư tổ đình Minh Tịnh đều tổ chức cho thiện tín Phật tử xa gần phát tâm cúng dường các trường hạ vì đây là dịp tốt để Phật tử gieo trồng phước báu.

 

  

 

 

 

Tu viện Nguyên Thiều

 

 

Trường hạ tổ đình Thập Tháp

 

 

Trường hạ chùa Long Phước

 

Trường hạ chùa Thiên An

 

TĐ Minh Tịnh

 

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang