GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phật tử tu tập trong mùa Vu lan báo hiếu tại chùa Tịnh Quang Tuy Phước

Trong mùa Vu lan báo hiếu, ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ hiện tiền để báo đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục, chư Phật tử chùa Tịnh Quang, Phước Thắng, Tuy Phước còn về chùa thành kính cúng dường Tam bảo, dâng sớ Vu lan và đặc biệt là tham dự khóa tu niệm Phật để hồi hướng công đức cầu nguyện cho chư hương linh Cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu vãng sanh lạc quốc. Khóa tu Niệm Phật vào ngày 19.08.2018 (09.07. Mậu Tuất) vừa qua tại chùa Tịnh Quang đã nói lên điều đó.

Chứng minh và hộ niệm cho Khóa tu có HT. Thích Nguyên Khiết, nguyên Uv. Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban Pháp tỉnh Bình Định, Trú trì chùa Tịnh Quang và chư Tôn Thiền đức bổn tự.

Trong khóa lễ cúng ngọ, Hòa thượng có lời pháp nhũ nói về ý nghĩa của Vu lan bồn và Tự tứ Tăng. Đặc biệt là lời giáo từ đối với Phật tử qua việc cúng dường Tam bảo trong mùa Vu Lan báo hiếu: Phải vâng lời Phật dạy trong Kinh Vu lan bồn – Báo hiếu Phụ Mẫu ân và noi gương hạnh của Đức Đại hiếu Mục-kiền-liên Tôn giả. Theo đó, người thực hành pháp cúng dường cần phải phát xuất từ tâm hiếu, hạnh hiếu và lòng thành kính dâng lễ cúng dường. Nhờ oai đức thanh tịnh của chư Tôn đức đã hoan hỷ nạp thọ và chú nguyện thì sở cầu, sở nguyện mới được thành tựu. Hòa thượng mong muốn quý Phật tử tu học đúng chánh pháp và ứng dụng đúng lời Phật dạy để cuộc sống được an lạc hạnh phúc.

Một số hình ảnh buổi lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

 

 

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang