GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX 2022-2027

Sáng 15-2, chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027) đã có phiên họp đầu tiên, quyết nghị một số vấn đề trong chức năng được Hiến chương quy định, cụ thể hóa trong Quy chế hoạt động tu chỉnh lần thứ nhất.

 

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 1

 

 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN chủ trì phiên họp tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM). Hiện diện tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường, đồng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; chư vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, đồng Phó Thư ký và các vị Ủy viên Thường trực.

 

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 2

 

Hiện diện tại phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX (2022-2027) có 23/29 thành viên, chỉ vắng các vị Trưởng lão cao niên, khiếm an.

Đại diện Hội đồng Trị sự tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư.

Tham dự còn có Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư và các vị giúp việc Văn phòng Đức Pháp chủ, Văn phòng Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Thượng tọa Thích Giác Dũng khải bạch chương trình lên Đức Pháp chủ và chư tôn Trưởng lão.

Phát biểu khai mạc, Đức Pháp chủ GHPGVN thăm hỏi chư vị Trưởng lão. Ngài nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của phiên họp đầu tiên của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh khóa IX, trong nhân duyên Hiến chương Giáo hội được tu chỉnh lần thứ 7 với nhiều điểm sửa đổi quan trọng cụ thể hóa chức năng, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Chứng minh.

Ngài cũng cho biết các quy chế hoạt động của Ban Thường trực, Ban Giám luật (Hội đồng Giám luật trước đây) cũng đã được sửa đổi lần thứ nhất để phù hợp với những tu chỉnh của Hiến chương và yêu cầu thực tế, đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Do đó, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Chứng minh cần có các phiên họp để quyết nghị các công việc một cách thiết thực, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Đức Pháp chủ cho biết sau Đại hội IX của Giáo hội, Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh cần kiện toàn về nhân sự trên cơ sở nhân sự đã được suy tôn tại Đại hội.

Chư tôn Trưởng lão đã thảo luận, thống nhất bầu cử các thành viên Ban Giám luật khóa IX, gồm 9 vị, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch là Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; các thành viên gồm có Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Chau Ty, Hòa thượng Giác Giới, Hòa thượng Thích Minh Thông (TP.HCM), Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Hòa thượng Thích Tâm Thủy; Thượng tọa Thích Giác Dũng đảm nhiệm Thư ký.

Chư tôn Trưởng lão cũng đã quyết định thống nhất ý kiến bổ sung Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy (sinh năm 1931, tỉnh Phú Yên), Thành viên Hội đồng Chứng minh, làm Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Vấn đề tổ chức Đại giới đàn cũng đã được nêu ra tại phiên họp kỳ đầu tiên khóa IX của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Trong đó, chư tôn Trưởng lão đã thảo luận, cho ý kiến và đồng thuận đó là vấn đề rất đặc biệt cần được quan tâm nhằm có những điều chỉnh phù hợp với tinh thần Giới luật, sinh hoạt đặc thù của Tăng…

Sau khi lắng nghe các ý kiến của chư vị Trưởng lão, Đức Pháp chủ đã giao Ban Giám luật tổ chức thảo luận sâu vấn đề Tăng sự đặc biệt này, trên cơ sở thực trạng, y cứ giới luật và đề nghị các giải pháp điều chỉnh bảo đảm sự kế thừa truyền thống và giữ gìn tinh thần Giới luật, trình Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

“Về việc tổ chức giới đàn, phải làm sao hình thức tổ chức được gọn nhẹ nhưng không trái với truyền thống và luật định của chư Tổ. Trong phiên họp lần này, Hội đồng Chứng minh có thể bàn đến vấn đề thống nhất về nghi thức truyền giới cho Tăng Ni trong cả nước.”, Đức Pháp chủ lưu ý.

Chư tôn đức cũng đã thống nhất quyết nghị kỳ họp thường niên của Hội đồng Chứng minh sẽ được ấn định vào ngày 11-11 ÂL hàng năm, tại Việt Nam Quốc Tự - TP.HCM. Trong trường hợp có những vấn đề hệ trọng cần xin ý kiến của chư tôn Trưởng lão, Đức Pháp chủ sẽ triệu tập các phiên họp bất thường.

Dịp này, chư tôn Trưởng lão cũng đã có sự phân công, chỉ định tham dự chứng minh các sự kiện của Giáo hội như Đại lễ Phật đản Quốc tế tại Trụ sở GHPGVN, cùng các sự kiện lễ nghi Phật giáo quan trọng khác.

 

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 4

 

Bằng phương thức biểu quyết, chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cũng thống nhất với 100% vị hiện diện về nhân sự phụ trách Văn phòng I Hội đồng Chứng minh đặt tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Thư ký, Phó Thư ký là Đại đức Thích Nguyên Chính; Văn phòng II đặt tại Thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Thượng tọa Thích Giác Dũng làm Thư ký, Phó Thư ký là Thượng tọa Thích Tắc Bạch.

Để giúp việc cho Đức Pháp chủ cũng như Hội đồng Chứng minh, chư tôn Trưởng lão đã đồng thuận quyết định thành lập Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ, nhân sự cụ thể: Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Phụ tá Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Trợ lý Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thư ký đối ngoại; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Thư ký báo chí; Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Thư ký lễ tân kiêm Thủ quỹ.

 

Lên đầu trang