GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Định khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều nay, ngày 3/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Ban Tổ chức Đại hội có phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Chứng minh, chủ tọa phiên trù bị có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: Hoà thượng Thích Giác Liêm, UVTT HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hoà thượng Thích Trí Giác, Phó ban Nghi lễ Trung Ương; Thượng toạ Thích Đồng Thành, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Hoà thượng Thích Đồng Quả, Hoà thượng Thích Chúc Thọ, Hoà thượng Thích Hồng Thiện, Thượng toạ Thích Nhuận Trí cùng Phó ban Ban Trị sự.

 

 

 Chư tôn đức Ban Thư ký Đại hội: Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm chánh văn phòng Ban Trị sự, Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký Ban Trị sự, Đại đức Thích Nhuận Huệ, Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh Bình Định.

 

 

Ban Kiểm soát Đại hội: Đại đức Thích Quảng Dũng, Uỷ viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự; Đại đức Thích Nhuận Hồng, Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Phó ban Pháp chế Ban Trị sự; Đại đức Thích Vạn Đạt, Ủy viên Thường trực kiêm Phó ban Kiểm soát Ban Trị sự.

 

 

Tham dự phiên trù bị chiều 3/7/2022 có Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Hồ Quang Thơm, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định.

 

 

 

Đại diện Ban Thư ký Đại hội, Thượng toạ Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự trình danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh (10 vị), Chủ tọa đoàn (13 vị), Ban Thư ký (3 vị), Ban Kiểm soát (3 vị) cho Đại hội chính thức vào sáng ngày 4/7/2022.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua các nội dung trên.

 

 

Thay mặt Ban Kiểm soát Đại hội, Đại đức Thích Quảng Dũng đã báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu. Đại hội có 400 đại biểu chính tham dự.

 

 

Tại phiên trù bị Đại hội, Hoà thượng Thích Đồng Quả, Phó Ban Trị sự thông qua nội quy đại hội.

 

 

Tại phiên trù bị Đại hội, Thượng toạ Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đọc báo cáo công tác hoạt động Phật sự của Ban Trị sự trong nhiệm kỳ VI, 2017-2022; Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký trình dự thảo phương hướng hoạt động của Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027; Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Tại phiên trù bị Đại hội, có 4 tham luận được trình bày là tham luận của Ban Hoằng pháp với đề tài “Vai trò của trụ trì với công tác hoằng pháp tại tỉnh nhà”, Ban hướng dẫn Phật tử với đề tài “Phát triển tín đồ trong tình hình hiện nay”, Ban Trị sự huyện Phù Mỹ với đề tài “Các cơ sở tự viện do gia tộc quản lý hoặc có hộ gia đình sinh hoạt chung trong khuôn viên tự viện” và Phân ban Ni giới với đề tài “Hoạt động Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định”.

Tại phiên trù bị Đại hội, Thượng toạ Thích Đồng Thành, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định trình danh sách dự kiến Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 64 vị: 6 vị chứng minh Ban Trị sự, 31 Ban Thường trực, và 27 uỷ viên.

 

 

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Chủ tọa đoàn, Hòa thượng Thích Thích Giác Liêm, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó chánh văn phòng 2 lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu hiện diện tại phiên trù bị thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 64 vị. Ban Chứng minh: 6 vị, Ban Trị sự gồm 58 vị, trong đó Ban Thường trực 31 vị.

Danh sách nhân sự dự kiến này sẽ được trình tại phiên làm việc chính thức của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VII, bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 4/7/2027, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định.

Phiên trù bị Đại hội kết thúc sau lời cảm tạ của Ban tổ chức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 22

 

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 23

 

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 24

 

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 25

 

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 28

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang