GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: chư Tăng Ban Trị sự thành phố bố tát định kỳ hàng tháng

Sáng ngày 22/3/2023 (nhằm mùng 1/2 nhuần/Quý Mão) tại chùa Hiển Nam (số 03 Trần Thị Kỷ, phường Ngô Mây) Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn đã tổ chức kỳ bố tát hàng tháng.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Giác, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Tp. Quy Nhơn; HT. Thích Đồng Quả, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn; TT. Thích Quảng Thuận, TT. Thích Quảng Cảnh, TT. Thích Quảng Long, TT. Thích Giác Hạnh, Giáo phẩm Phật giáo tỉnh Bình Định; TT. Thích Hạnh Chơn, UVTT. Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự thành phố; cùng chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự, chư Tăng trú trì các tự viện trong thành phố Quy Nhơn.

 

 

Sau khi chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, ĐĐ. Thích Hạnh Ý, Chánh Thư ký Ban Trị sự thành phố đã tác bạch kiểm Tăng, TT. Thích Quảng Cảnh đã đăng tòa thuyết giới cho toàn thể đại Tăng.

 

 

Truyền thống lễ Bố-tát đã có từ khi Phật còn tại thế. Chiếu theo lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Sa La, Đức Phật chấp thuận cho chúng Tỳ-kheo cùng sống trong một vùng phải tập họp lại một chỗ gọi là giới trường vào ngày trăng tròn và ngày đầu trăng để thuyết giới, tức đọc giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa. Thời Bố-tát diễn ra vào sáng sớm của ngày trăng tròn và ngày đầu trăng, trước lúc trời sáng. Khi Tăng chúng tụ hội phải theo thứ tự đúng pháp quy định mà chọn chỗ ngồi: người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau, không luận già, trẻ v.v... tất cả đều theo giới lạp (số năm đã thọ giới) nhiều hay ít mà ngồi có thứ tự. Phật pháp chủ trương đặt giới là Pháp đứng đầu trong tất cả. Vì vậy chỉ căn cứ vào giới lạp nhiều hay ít mới có thể phân biệt ai là Thượng tọa, ai là Hạ tọa, ai ngồi trước, ai ngồi sau. Bất cứ trú xứ nào mà các Tỳ-kheo không hòa hợp tụ hội định kỳ nửa tháng làm lễ Bố-tát để tụng đọc giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, thì nơi ấy Tăng đoàn được xem như là bị chia rẽ, chưa có sự hoà hợp. Và nếu trú xứ nào mà Tăng chúng định kỳ nửa tháng hoà hợp tụ hội để Bố-tát thì Tăng đoàn trú xứ ấy, xem như là Phật giáo hưng thịnh và được coi như có sự hiện diện của đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Do đó, "Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỳ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại chánh pháp”.

 

 

Quyết định của chư Tôn đức lãnh đạo Phật Giáo Tp. Quy Nhơn là hàng tháng toàn thể chúng Tăng trú xứ tại thành phố sẽ làm lễ Bố-tát chung. Theo quy định thì lễ Bố-tát sẽ tổ chức xoay vòng trong các chùa trong thành phố vào sáng ngày mùng 1 hàng tháng. Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, đã có hơn 40 vị làm lễ Bố-tát theo đúng lời dạy của đức Phật, với mục đích là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

 

 

 

 

Đồng Hội/ Ban TT-TT thành phố Quy Nhơn

Lên đầu trang