GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: chư Tăng Bố tát định kỳ tại Chùa Phú Thọ

Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, sáng nay ngày 25/9 (nhằm ngày 30/8/Nhâm Dần) chư Tôn đức Tăng Tp. Quy Nhơn làm lễ Bố Tát theo đúng lời dạy của Đức Phật, với mục đích là duy trì mạng mạch của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh tại chùa Phú Thọ, phường Bùi Thị Xuân.

 

 

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và Tp. Quy Nhơn; HT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn. Tham dự có TT. Thích Hạnh Chơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự thành phố; TT. Thích Thị Tấn, TT. Thích Quảng Châu đồng Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố; TT. Thích Quảng Long, TT. Thích Quảng Cảnh Giáo phẩm Phật giáo thành phố; chư Tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự Phật giáo thành phố, cùng chư Tăng trụ trì các tự viện trong thành phố.

Sau khi ĐĐ. Thích Hạnh Ý, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo thành phố thực hiện kiểm chúng, TT. Thích Hạnh Chơn được Tăng sai trùng tuyên giới luật do Đức Phật chế định.

 

 

 

Qua kỳ Bố Tát này, nhận thấy nhiều vị Tăng trong thành phố còn vắng nhất là chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn sẽ vận động để tất cả chư tôn đức trong thành phố đều tham gia Bố Tát trong các kỳ bố tát kế tiếp vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Dần, tại tổ đình Minh Tịnh.

Bố Tát phiên âm từ tiếng Sanskrit Posatha. Posatha nghĩa là nuôi lớn và duy trì. Hán dịch là trưởng tịnh, tức nuôi lớn sự thanh tịnh hay duy trì các thiện pháp. Ngày Bố Tát là ngày định kỳ thuyết giới, trùng tụng, nhắc nhở nhau về giới pháp tu hành nhằm nuôi lớn hết thảy thiện pháp, khiến thân và tâm trưởng thành trong sự thanh tịnh nhằm phát triển mạng mạch của Phật Pháp trong tinh thần hòa hợp.

Theo truyền thống từ xưa, lễ Bố Tát đã có từ khi Phật còn tại thế. Y theo lời thỉnh cầu của Vua Tần Bà Sa La, Đức Phật chấp thuận cho chúng Tỳ kheo cùng cộng trú phải nhóm lại một nơi gọi là giới trường vào ngày trăng tròn và ngày đầu trăng để thuyết giới, tức là đọc giới bổn Ba-la-đề mộc-xoa. Khi chư Tăng nhóm họp phải theo thứ lớp hạ lạp quy định mà ngồi đúng chỗ. “Bố Tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỳ kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố Tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại chánh pháp”.

Theo sự thống nhất của chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo thành phố Quy Nhơn, hàng tháng toàn thể chư Tăng tại thành phố sẽ thực hiện Bố Tát chung và địa điểm tổ chức luân phiên giữa các tự viện trong thành phố.

 

 

 

 

 

 

 

 Đồng Nghĩa/Ban TT-TT PG Bình Định

 

Lên đầu trang