GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn Chư Tăng bố tát định kỳ tháng 6 Quý Mão

Chư ác mạc tác

Chúng thiện phụng hành

Tự tịnh kỳ ý

Thị chư Phật giáo.

Để cho thân và tâm được thanh tịnh, cũng như chư Tăng quán chiếu lại công phu tu tập, giữ gìn giới hạnh của mình, nếu có trái phạm thì phải thành tâm ra trước đại chúng để cầu sám hối, sáng ngày mùng 1 tháng 6 năm Quý Mão, (ngày 18 tháng 7 năm 2023) chư Tôn đức Tăng tại các tự viện trong thành phố Quy Nhơn đã vân tập về tổ đình Minh Tịnh, cùng các hành giả tùng hạ An cư tại đây để thực hành lễ Bố-tát.

 

 

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Giác, thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Tp. Quy Nhơn; HT. Thích Đồng Quả, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn; cùng chư vị Tỳ-kheo trong thành phố và chúng tùng hạ an cư tại trú xứ.

Sau khi ĐĐ. Thích Hạnh Ý tác bạch kiểm số chúng Tỳ-kheo và cung thỉnh nhị vị Hòa thượng chứng minh Bố tát, tất cả đại chúng lắng lòng nghe TT. Thích Hạnh Chơn trùng tuyên giới Tỳ-kheo.

 

 

Tăng đoàn của Đức Phật được thiết lập trên nguyên tắc hoà hợp và dân chủ. Ba la đề mộc xoa là sợi dây bảo vệ các thành viên của đại chúng bằng giới luật, thực hành vào đời sống hoà hợp tập thể.

Đây là một sinh hoạt định kỳ mỗi tháng hai lần vô cùng quan trọng mà bất cứ một Tỳ-kheo nào cũng phải ý thức đầy đủ và hết sức cố gắng chấp hành. Bố-tát (thuyết giới) là sự kiện nhằm duy trì sinh mạng của Tăng-già và làm cho Phật pháp cửu trụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Hội/Ban TT-TT PG Bình Định

 

Lên đầu trang