GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: chư Tăng thành phố Bố tát kỳ đầu mùa hạ năm 2023

Lành thay, hộ thân nghiệp,
Lành thay, hộ khẩu nghiệp,
Lành thay hộ ý nghiệp,
Hộ tất cả lành thay.
Tỳ-kheo hộ ba nghiệp,
Xa lìa được các khổ…

Theo lời đức Phật đã dạy, hôm nay ngày mùng 1 tháng 5 năm Quý Mão (ngày 18 tháng 6 năm 2023), chư Tôn đức Tăng tại các Tự viện trong thành phố Quy Nhơn đã vân tập về tổ đình Minh Tịnh, cùng các hành giả tùng hạ An cư tại đây để thực hành lễ Bố tát.

 

 

Quang lâm chứng minh có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Giác, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Tp. Quy Nhơn; HT. Thích Đồng Quả, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn; cùng chư vị Tỳ-kheo trong thành phố và chúng An cư.

Sau khi lễ chư vị Tổ sư tại tổ đường, đại chúng vân tập Bảo điện dảnh lễ Tam bảo.

 

 

Sau kiểm chúng, thỉnh Hòa thượng chứng minh Bố tát, đại chúng lắng lòng nghe Thượng tọa Thích Hạnh Chơn trùng tuyên giới Tỳ kheo.

Theo Giới Bổn Tỳ kheo, có các phần giới như Bốn pháp Ba-la-di, mười ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa, hai pháp Bất định, ba mươi pháp Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề, chín mươi pháp Ba-dật-đề, bốn pháp Ba-la-đề-đề-xá-ni, trăm pháp chúng học và bảy pháp Diệt tránh.

Ngoài ra, những lời dạy của 7 vị Phật thật là thâm thậm nếu thực hành đầy đủ thì an lạc giải thoát ngay trong hiện tại.

Một số hình ảnh:

 

Có thể là hình ảnh về 2 người, đền thờ và bức tượng

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG TP. Quy Nhơn 

Lên đầu trang