GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: Chư Tăng thành phố trang nghiêm cử hành lễ Bố tát, tụng giới định kỳ.

Ngày 12 tháng 12 năm 2023 (nhằm mùng 01/11/ Quý Mão), tại chùa Hiển Nam (số 03 Trần Thị Kỷ, phường Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn), chư Tăng thành phố Quy Nhơn đã trang nghiêm cử hành lễ Bố tát, tụng giới định kỳ.

 

 

Lễ Bố tát có sự chứng minh của HT. Thích Đồng Quả, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn. Chư Tăng trong thành phố cùng về tham dự lễ Bố tát.

Sau khi lễ Tổ, niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, Đại đức Thích Hạnh Ý, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố kiểm chúng. Sau đó, chư Tăng lắng nghe Thượng tọa Thích Quảng Cảnh, trụ trì chùa Long Thạnh tuyên đọc các giới luật được đức Phật chế định.

 

 

 

Đối với người xuất gia, giới luật rất nhiều và chi tiết: Tỳ kheo 250 giới, Tỳ kheo Ni 348 giới, Bồ tát 10 giới nặng, 48 giới nhẹ... nhưng cũng cốt lõi là giúp đoạn trừ  các tâm bất thiện như tham, sân, si...

Nếu một người không có tham, sân, si thì đạo đức đã hoàn thiện, không còn giữ các giới điều trên làm gì. Vì vậy, đức tính của một Tỳ kheo được Đức Phật dạy bao gồm các thiện tâm mà nguồn gốc là vô tham, vô sân, vô si. Kinh Tiểu Bộ có ghi: "Người có tâm xấu hổ (tàm quý) sẽ đưa đến không tâm sợ hãi các tội lỗi, đưa đến không phóng dật, đưa đến biết khiêm cung, đưa đến nghe lời dạy bảo, đưa đến ưa gần người hiền, đưa đến có lòng tin vào chánh pháp, đưa đến lòng vị tha, đưa đến tinh cần trong thiện pháp, đưa đến chế ngự các dục vọng, đưa đến thiện giới được tuân thủ, đưa đến gần gũi bậc Thánh hiền, người trí tuệ, đưa đến ưa nghe pháp, đưa đến không quan tâm chỉ trích kẻ khác, đưa đến chánh niệm tỉnh giác, đưa đến tâm định tỉnh, đưa đến tác ý hợp chân lý, đưa đến không lầm theo tà đạo, đưa đến tâm tỉnh bén nhạy, tích cực, đưa đến đoạn trừ thân kiến, giới cấm thủ và nghi, đưa đến đoạn trừ tham sân si để thành tựu đạo đức hoàn toàn vô tham, vô sân, vô si".

 

 

Chính vì hạnh nguyện và trách nhiệm của người xuất gia rất lớn cho nên hành giả phải nương vào giới luật Đức Phật chế định để tự thanh tịnh thân tâm, làm nền tảng tiến tu trên lộ trình ngược dòng sanh tử. Vì giới luật là con đường chánh thuận đưa đến giải thoát. Chính giới luật là nền tảng giáo dục hình thành nhân cách người xuất gia. Như vậy, tu tập giới thì sanh định, phát tuệ. Thế nên, giới là nền tảng đưa hành giả đến bờ an lạc.

Một số hình ảnh tại khóa lễ tụng giới:

 

 

 

 

BAN TT-TT PG QUY NHƠN

Lên đầu trang