GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: Chùa Ni Liên phát quà mùa đại dịch

Từ đầu năm đến nay, người dân Việt Nam nói riêng và nhân dân khắp thế giới bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid 19. Nhằm hỗ trợ bà con khó khăn trong mùa đại dịch, ngày 18 tháng 4 năm 2020, chùa Ni Liên đã phát 100 suất quà và 3 tạ gạo ở cây ATM thành phố Quy Nhơn cho những người khuyết tật và những người nghèo. 

Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Phật giáo. Chư tôn đức Ni chùa Ni Liên cầu nguyện đại dịch đi qua và bà con sớm vượt qua khó khăn. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đang đứng và trong nhà

 

 

Ban TTTT PGBD

Lên đầu trang