GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: Chùa Tăng Quang tổ chức Pháp hội Địa Tạng

Trong 3 ngày 10 - 12/12/2019 (nhằm ngày 15-17/11/Kỷ Hợi) tại chùa Tăng Quang, P. Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Địa Tạng cầu siêu chư hương linh thai nhi, sản nạn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn.

NT. Thích Nữ Hạnh Minh, Phó Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, Trú trì chùa Tăng Quang cho biết: đáp lại niềm mong mỏi của chư Thiện tín Phật tử tại bổn tự và gần xa muốn tổ chức Pháp hội Địa Tạng cầu nguyện cho chư hương linh thai nhi, sản nạn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn được siêu thoát, vãng sanh về thế giới Cực Lạc, Ni chúng và Phật tử đã đồng tâm tổ chức Pháp hội, nương nhờ Pháp lực của chư Tôn thiền đức Tăng và sự gia tâm cầu nguyện của đại chúng mà các hương linh được sanh về cảnh giới an lành. Trong 3 ngày Pháp hội, đại chúng đã thọ trì 3 quyển kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện, dâng sớ cầu siêu, chẩn tế âm linh cô hồn. Nhân dịp này, cũng là ngày Vía của Đức Phật A Di Đà, đại chúng đã tụng kinh A Di Đà và xưng niệm hồng danh của Đức Từ Phụ, cầu nguyện cõi âm siêu thoát, người dương an lành. 

Những hình ảnh ghi nhận tại Pháp hội:

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và ngoài trời

 

(Chùa Tăng Quang)

Lên đầu trang