GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản – Vesak PL. 2563.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn sẽ tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2643 ngày Đản sinh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trên tinh thần “Đoàn kết, hòa hợp, từ bi và trí tuệ”.

Căn cứ Thông bạch số 031/TB-HĐTS, ngày 14-2-2019 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL.2563 – DL.2019 tại các tỉnh, thành trong cả nước. 

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak Pl. 2563 – DL. 2019, số 67/KH-BTS, ngày 18-3-2019 của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 26-3-2019, của Ban Thường trực, quý Ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn và các tự viện trên địa bàn thành phố về việc triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 - DL.2019 tại TP. Quy Nhơn.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn lên kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 – DL.2019 cụ thể như sau:

I. Ban Chứng minh

HT THÍCH NGUYÊN PHƯỚC: Uỷ viên thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. THÍCH TRÍ GIÁC: Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn; HT. THÍCH NGUYÊN CHƠN: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn; HT. THÍCH ĐỒNG CHƠN: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn; TT Thích Quảng Cảnh, TT Thích Quảng Long; TT Thích Quảng Thuận đồng giáo phẩm Phật giáo Tp. Quy Nhơn.

II. Ban Tổ chức

Trưởng ban: TT.THÍCH ĐỒNG QUẢ

Các Phó Trưởng ban: ĐĐ THÍCH HẠNH CHƠN, ĐĐ THÍCH QUẢNG THỨC, ĐĐ THÍCH THỊ TẤN.       

Ban Thư ký                

ĐĐ THÍCH THỊ TẤN, ĐĐ THÍCH THỊ HOÀ, CƯ SĨ THIỆN HẢI

* Ủy viên             

 1. ĐĐ. THÍCH QUẢNG GIÁC

Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 1. ĐĐ. THÍCH QUẢNG NHÀN

Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 1. ĐĐ. THÍCH QUẢNG THÔNG

Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 1. ĐĐ. THÍCH QUẢNG CHÂU

Trưởng Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 1. ĐĐ. THÍCH GIÁC TRỰC

Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 1. ĐĐ. THÍCH HẠNH Ý

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 1. ĐĐ. THÍCH THỊ THIỆN

Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 1. ĐĐ. THÍCH ĐỒNG ĐỊNH

Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 1. ĐĐ. THÍCH THỊ HÒA

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 1. THÍCH NỮ MINH UYÊN

Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN thành phố Quy Nhơn

* Tài chánh

ĐĐ. THÍCH QUẢNG CHÂU, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN thành phố Quy Nhơn

III. Các Tiểu ban

 1. Tiểu ban nội dung   

TT THÍCH ĐỒNG QUẢ, ĐĐ THÍCH HẠNH CHƠN, ĐĐ THÍCH QUẢNG THỨC, ĐĐ THÍCH THỊ TẤN, ĐĐ THÍCH THỊ HOÀ

 1. Tiểu ban tiếp tân

ĐĐ. THÍCH HẠNH CHƠN; ĐĐ. THÍCH QUẢNG THỨC; ĐĐ. THÍCH HẠNH Ý; PT. QUẢNG VŨ.

 1. Tiểu ban trần thiết

- ĐĐ. THÍCH HẠNH CHƠN; ĐĐ. THÍCH THỊ TẤN; ĐĐ. THÍCH THỊ HÒA; ĐĐ. THÍCH NHUẬN TÂM; HTR. THỊ ĐÔNG; HTR. QUẢNG HÒA; ĐH. VẠN THÔNG, HTR NHẬT VIỄN; HTR QUẢNG HỶ; HTR NGUYÊN TRÂN; Phật tử tổ đình Minh Tịnh.

 1. Tiểu ban nghi lễ

ĐĐ. THÍCH THỊ THIỆN, ĐĐ THÍCH THỊ ÂN

 1. Tiểu ban xướng ngôn

ĐĐ. THÍCH THỊ TẤN; ĐĐ. THÍCH THỊ HÒA; CS. THIỆN HẢI.

 1. Tiểu ban văn nghệ

ĐĐ. THÍCH QUẢNG THỨC; ĐĐ. THÍCH QUẢNG CÔNG; HTR. QUẢNG BẠN.

 1. Tiểu ban Thông tin - Truyền thông, báo đài

ĐĐ. THÍCH ĐỒNG ĐỊNH; Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN thành phố Quy Nhơn.

 1. Tiểu ban trật tự

ĐĐ. THÍCH HẠNH Ý; HTR. THỊ ĐÔNG, Ban Điều hành GĐPT Tp. Quy Nhơn, Huynh trưởng và Đoàn sinh Ngành Nam GĐPT Tp. Quy Nhơn.

Lưu ý: Ban trật tự phân công nhiệm vụ thể cho các thành viên trong Ban để thực hiện tốt công tác trật tự và ổn định vị trí các cá nhân và tập thể Tăng Ni, Phật tử tại lễ đài chính.

 1. Tiểu ban âm thanh, ánh sáng

HTR. QUẢNG HÒA và HTR. ĐỒNG THUẬN

 1. Tiểu ban hương đăng, chung cổ:

THẦY NHƯ DƯ, THẦY NHƯ HƯƠNG, CHÚ ĐỒNG TÍN

 1. Tiểu ban cung nghinh

Chư Tăng chùa Phú Thọ, chùa Hiển Nam, chùa Nguyễn Huệ.

 1. Tiểu ban trà nước - ẩm thực

QUẢNG VŨ và quý Phật tử tổ đình Minh Tịnh, Tp. Quy Nhơn.

 IV. Địa điểm và thời gian tổ chức

a) Địa điểm: tổ đình Minh Tịnh, số 35, đường Hàm Nghi, Quy Nhơn

b) Thời gian: Đúng 18 giờ 30, ngày 13-4-Kỷ Hợi (thứ sáu, 17-5-2019).

Lưu ý: Suốt thời gian cử hành lễ, chư tôn đức Tăng Ni đắp y hậu, Phật tử mặc áo tràng trang nghiêm.

Các tự viện trên địa bàn thành phố có trách nhiệm hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử về tham dự Đại lễ Phật đản – Vesak PL. 2563 tại lễ đài chính của BTS PG Tp. Quy Nhơn để cho buổi lễ được trang nghiêm trọng thể.

Chương trình cử hành Đại lễ

 1. Cung thỉnh chư tôn đức Giáo phẩm, quý quan khách quang lâm lễ đài.
 2. Lễ chào Quốc kỳ – Đạo kỳ.
 3. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.
 4. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
 5. Tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
 6. Tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản (nếu có)
 7. Cử hành nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019.

- Cử ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh.

- Niêm hương.

- Toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán.

- Nghi thức cúng dường Phật đản.

- Hồi hướng.

- Thả bong bóng mừng Khánh đản.

- Lời cảm tạ của Ban Tổ chức.

- Hồi hướng, hoàn mãn.

Chương trình thuyết giảng

Thuyết giảng:

19 giờ 30 ngày rằm tháng 4 năm Kỷ Hợi

V. Tổ chức Phật đản của các tự viện và tư gia Phật tử

Treo biểu ngữ, pano, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn, bong bóng Phật đản, thiết trí vườn Lâm tỳ ni các cở sở tự viện, tổ chức xe hoa, xe đạp, hoa đăng, phóng sanh, thuyền hoa, v.v

Khuyến khích Phật tử treo cờ Phật giáo, lồng đèn, đèn hoa, v.v… tại tư gia trong suốt thời gian tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 - DL.2019.

Tùy tình hình thực tế các cơ sở tự viện tổ chức Đại lễ Phật đản trọng thể tại các tự viện (từ mùng 1 đến ngày 15-4 ÂL) nhằm tôn vinh ngày đản sanh của Đức Phật.

VI. Các biểu ngữ trang trí Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 - DL.2019

Lưu ý: Cờ Tổ quốc treo bên trái, cờ Phật giáo treo bên phải (từ mặt chính diện trụ sở nhìn ra); Cờ Tổ quốc lớn hơn cờ Phật giáo từ 1 – 2 cm.    

 1. Tổ chức xe hoa – xe đạp hoa – vẽ tranh Phật đản

Ngày mùng 8/4/Kỷ Hợi, Phân ban GĐPT hướng dẫn tô vẽ tranh Phật đản tại chùa Phước Hưng, Nhơn Lý.

Đúng 16g00 ngày 12/4/Kỷ Hợi, các đoàn xe đạp hoa đã đăng ký tập trung về lễ đài Phật đản của Ban Trị sự Tp Quy Nhơn lễ Phật, sau đó đi diễu hành theo lộ trình đã đăng ký xin phép – kết thúc tại Lễ đài Phật đản của Ban Trị sự thành phố để tiếp tục xem văn nghệ cúng dường Phật đản.

Đúng 17g30 ngày 13/4/ Kỷ Hợi, 7 xe hoa đã đăng ký tập trung về lễ đài Phật đản của Ban Trị sự Tp. Quy Nhơn để dự Đại lễ Phật đản do BTS PG Quy Nhơn tổ chức vào lúc 18g30.

Đúng 20g00 ngày 13/4/Kỷ Hợi đoàn xe hoa sẽ diễu hành theo lộ trình đã đăng ký xin phép.

 1. Văn nghệ cúng dường Phật đản

Đúng 20g00 ngày 12/4/Kỷ Hợi, chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản tại Lễ đài của Ban Trị sự Tp. Quy Nhơn do Ban Văn hoá và Phân ban GĐPT Tp đảm trách.

 1. Thăm viếng – tưởng niệm

Ban Trị sự PG Quy Nhơn cùng với BTS PG tỉnh sẽ tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn vào lúc 17giờ 00 gày 13/4/Kỷ Hợi

VII. Từ Thiện

Ban từ thiện PG Quy Nhơn sẽ phát từ quà từ thiện tại văn phòng BTS PG thành phố Quy Nhơn, vào ngày 13/4/Kỷ Hợi

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP Quy Nhơn đề nghị chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn Tăng Ni trụ trì các tự viện hướng dẫn Phật tử vân tập về lễ đài tập trung của GHPGVN TP để tham dự Đại lễ đúng thời gian như chương trình đã quy định; phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào công tác tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL. 2563 -DL. 2019 tại Tp. Quy Nhơn được thành tựu viên mãn.

Kính chúc quý tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử mùa Phật đản vô lượng an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật và thành tựu các Phật sự.

Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Quy Nhơn, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản – Vesak PL.2563 - DL.2019

TT.Thích Đồng Quả, Trưởng BTS GHPGVN TP Quy Nhơn ấn ký.

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang