GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: Lễ chung thất cố NT. Thích Nữ Hạnh Giáo

Với tinh thần tri ân, sáng ngày 17/12 (nhằm mùng 4/11/Canh Tý), môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm chùa Phổ Minh (Đường Lê Thanh Nghị, Tp. Quy Nhơn) cử hành lễ truy niệm và trai tăng nhân tuần chung thất cố NT.Thích Nữ Hạnh Giáo, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Nguyên Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, Viện chủ chùa Phổ Minh.

 

 

Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự của: HT.Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt đồng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, Chứng minh Ban Trị sự Tp. Quy Nhơn; HT. Thích Liễu Giải, Chứng minh Ban Trị sự huyện Tuy Phước; cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh; chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; cùng đông đảo Phật tử địa phương về hộ niệm và cầu nguyện cố Ni trưởng được cao đăng Phật quốc.

 

 

HT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh Bình Định đương vi sám chủ đã cùng chư Tôn đức ban kinh sư cử hành nghi thức thiền môn và cung tiến giác linh cố Ni Trưởng. Trong buổi lễ trai tăng cúng dường, đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời tác bạch cúng dường và tưởng niệm về Ân sư. HT. Thích Nguyên Phước, Chứng trai sư đã ban đạo từ tán dương công hạnh của cố Ni Trưởng – Người đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo tỉnh nhà, và dặn dò môn đồ Pháp quyến phải cố gắng tu học, hành đạo noi theo công hạnh của cố Ni Trưởng, để tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT PG Bình Định

Lên đầu trang