GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Chùa Linh Sơn

Vừa qua ngày 15/2 Mậu Tuất, nhằm ngày 31/3/2018, Đại đức Thích Thị Hòa trụ trì chùa Linh Sơn (Phật Lồi), đã tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho các thiện nam tín nữ phát tâm thọ trì tam quy ngũ giới. Đây là lần đầu tiên chùa Linh Sơn tổ chức quy y cho các tín đồ kể từ ngày đặt đá xây dựng cách đây hai năm.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm long trọng dưới sự chứng minh và truyền Tam quy, Ngũ giới của Hòa thượng Thích Trí Giác, chứng minh BTS GHPGVN thành phố Quy Nhơn, Viện chủ Tổ đình Minh Tịnh, cùng chư tôn đức Tăng trụ trì các chùa lân cận.

Với số lượng hơn 70 người phát tâm quy y tại chùa Linh Sơn lần này cho thấy đây là bước khởi đầu khả quan trên con đường hoằng truyền đạo pháp, phổ độ chúng sanh của Đại đức trụ trì.

Các Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo ai cũng vô cùng hoan hỷ khi được lãnh thọ Tam quy, Ngũ giới từ Hòa thượng chứng minh. Đồng thời, tất cả Phật tử đều phát nguyện sẽ cố gắng giữ gìn năm giới mình đã thọ và chuyên cần tu tập, để đời sống hiện tại cũng như tương lai được an vui hạnh phúc.

Sau phần nghi lễ quy y Tam Bảo là thả chim phóng sanh cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Giờ ngọ trai, các Phật tử đã phát tâm cúng dường tịnh tài gieo duyên Tam Bảo phước điền.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thích Thị Hòa

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang