GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: Lễ Tiểu tưởng Cố Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nghiêm

Sáng ngày 13/11 (nhằm ngày 20/10/Nhâm Dần) tại Chùa Lộc Uyển (Số 408 Nguyễn Thái Học, Tp. Quy Nhơn) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ Tiểu tường cố Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nghiêm, Viện chủ chùa Lộc Uyển.

 

 

Quang lâm chứng minh và cầu nguyện có HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt đồng chứng minh Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Quy Nhơn. Buổi lễ cũng có sự tham dự và nhất tâm tưởng niệm của chư Tôn túc Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni và thiện tín Phật tử gân xa.

Sau khi chư Tôn Hòa thượng niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Đồng Quả đương vi sám chủ cùng chư Tôn đức đã trợ tiến giác linh cầu nguyện cố Ni Trưởng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.   

Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nghiêm thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 44. Ni Trưởng thế danh Võ Thị Mười, sinh năm Ất Hợi (1935) tại thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) trong gia đình thâm tín Đạo Phật. Ni Trưởng thọ Đại giới tại giới đàn chùa Hải Đức, Nha Trang và được Bổn sư ban pháp tự Hạnh Nghiêm, pháp hiệu Pháp Trì.

Ni trưởng tiếp tục tu học tại Phật học viện Hải Đức - Nha Trang, đậu bằng tú tài toàn phần, về chùa Tâm Ấn dạy tại trường Bồ Đề - Quy Nhơn.

Ni trưởng ở bên hầu cạnh, tu tập cùng Sư bà Tâm Ấn (đồng môn lúc bấy giờ có: Ni trưởng Hạnh Quang, Ni trưởng Hạnh Trực, Ni trưởng Hạnh Minh, cố Ni trưởng Hạnh Giáo, cố Ni trưởng Từ Trí, Ni trưởng Thông Nhiên, cố Ni trưởng Diệu Huyền, Ni trưởng Hạnh Giải... đều là rường cột của Ni bộ tỉnh Bình Định). Ni trưởng từng đảm nhiệm các chức vụ Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, Viện chủ chùa Lộc Uyển

Ni trưởng là bậc giáo phẩm Ni, giới đức trang nghiêm, thông thạo về kinh, luật, luận; là tấm gương sáng về giới đức của hàng Ni giới hậu học tỉnh Bình Định.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 14 giờ ngày hôm nay 24-11-2021 (nhằm ngày 20-10-Tân Sửu), tại chùa Lộc Uyển, Trụ thế: 87 năm, 64 Hạ lạp.

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Tiến/Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang