GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: Thượng toạ Thích Đồng Luận viên tịch

CÁO PHÓ

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN CHÙA QUAN ÂM 

Kính tiếc báo tin:

Thượng toạ Thích Đồng Luận

Trụ trì chùa Quan Âm, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

 

Vì bệnh duyên, Thượng Toạ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 

6 giờ 15 phút ngày 17/3/2021 nhằm ngày mùng 5/2 năm Tân Sửu tại chùa Quan Âm xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

Trụ thế: 62 năm.

Giới lạp: 27 năm.

Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 16 giờ ngày 17/3/2021 (5/2/Tân Sửu)

Lễ di quan trà tỳ vào lúc 8 giờ 00 ngày 19 tháng 3 năm 2021 (nhằm ngày 7 tháng 2 năm Tân Sửu) 

Môn đồ Pháp quyến 

Ban TTTT PG Bình Định

Lên đầu trang