GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Sách trắng công bố Việt Nam có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Phật giáo hơn 14 triệu tín đồ

Sáng nay 9-3, tại Hội nghị cung cấp thông tin đối ngoại được tổ chức định kỳ tại Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ đã công bố Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã giới thiệu khái quát về nội dung Sách trắng với phần mở đầu khẳng định về sự hài hòa tôn giáo tại Việt Nam cũng như sự tôn trọng và đảm bảo của Nhà nước CHXHCN Việt Nam đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp và các văn bản pháp quy của Nhà nước.

Sách trắng công bố thông tin chi tiết về thực trạng tôn giáo tại Việt Nam với 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số cả nước, hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự.

Trong đó, tính đến năm 2021, Phật giáo chiếm số lượng tín đồ đông nhất với trên 14 triệu tín đồ và 18.544 cơ sở thờ tự. Kế đến là Công giáo với trên 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự. Lần lượt xếp thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ là đạo Tin Lành và đạo Cao Đài.

Hiện nay, Nhà nước Việt Nam đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo khác nhau. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, Nhà nước không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, người dân cũng hoàn toàn được tự do lựa chọn tôn giáo, tín ngưỡng.

 

Sách trắng công bố Việt Nam có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Phật giáo hơn 14 triệu tín đồ ảnh 2

 

Sách trắng cũng khẳng định việc tạo điều kiện xuất bản các kinh sách và ấn phẩm tín ngưỡng, tôn giáo. Có 15 tờ báo và tạp chí của các tổ chức tôn giáo hiện đang hoạt động.

Năm 2022, đã có 203 cơ sở thờ tự tôn giáo được cấp phép xây dựng mới, 283 cơ sở được cấp phép sửa chữa và cải tạo.

Trước đó, Cục Thống kê Việt Nam trong “Thông cáo báo chí Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019”, phát hành ngày 19-12-2019 cho biết: “Đến thời điểm Tổng điều tra năm 2019, có 16 tôn giáo được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng số có 13,2 triệu người theo tôn giáo, chiếm 13,7% tổng dân số cả nước. Trong đó, số người theo “Công giáo” là đông nhất với 5,9 triệu người, chiếm 44,6% tổng số người theo tôn giáo và chiếm 6,1% tổng dân số cả nước. Tiếp đến là số người theo “Phật giáo” với 4,6 triệu người, chiếm 35,0% tổng số người theo tôn giáo và chiếm 4,8% dân số cả nước. Các tôn giáo còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ”.

Lên đầu trang