GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Sinh hoạt tại các trường hạ mùa An cư năm 2018

Trường hạ tổ đình Long Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hạ tổ đình Minh Tịnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hạ chùa Hương Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hạ chùa Tịnh Quang

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hạ chùa Thiên An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT PGBĐ

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang