GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tấn đàn truyền giới cụ túc cho Giới tử Ni

Sáng nay, vào lúc 7 giờ 00 ngày 24/3 năm Quý Mão (nhằm ngày 13/5/2023) , Ban tổ chức Đại Giới đàn trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng thập sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền giới cho Tỳ kheo ni.

 

 

Sau khi đảnh lễ Tổ tại Tổ đường chùa Tâm Ấn, chư tôn Đức giới sư quang lâm giới trường an tọa theo ngôi vị như luật định.

Ni Trưởng Yết-ma A xà lê tác pháp vấn hòa và sau đó Ni trưởng Giáo thọ đã ra trước Hội Đồng Thập sư Ni để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới. Sau khi hỏi các giới tử về các già nạn, Ni Trưởng Giáo thọ bạch đưa các giới tử vào thọ giới.

Đàn giới Tỳ-kheo ni tấn đàn mỗi lần 3 vị, chia làm 11 đàn cho 33 Giới tử.

Hòa thượng Đường đầu đã truyền các giới trọng căn bản trong 348 giới Tỳ-kheo ni và những quy định về nếp sống của một Tỳ-kheo ni phải nguyện sống đến trọn đời.

Sau đó, các Giới tử được hướng dẫn xả mạn y và trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước. Đây là những vật dụng thường ngày của một Tỳ-kheo ni.

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các Giới tử lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đàn đầu là giữ gìn tịnh giới, tinh tấn dõng mãnh trên con đường giác ngộ.

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định 

Lên đầu trang