GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tấn đàn truyền giới Sa di, Thức xoa, Sa di ni

Chiều nay, vào lúc 16 giờ 00 ngày 12/5/2023 (nhằm ngày 23/3/Quý Mão), Hội đồng thập sư Tăng và Ni tiến hành tấn đàn truyền giới Sa di, Thức xoa và Sa di ni cho các Giới tử Tăng, Ni.

Sa di (Samanen) có nghĩa là ‘con của vị thầy’ là cấp bậc đầu tiên của giới xuất gia. Theo truyền thống Bắc tông, một vị phát tâm xuất gia thọ tam quy, ngũ giới và phải tập sự một thời gian. Sau đó, bậc Thầy thấy đủ khả năng thọ giới cao hơn thì chỉ dạy đệ tử học kinh luật để thọ giới Sa di. Thọ giới Sa di rồi, vị ấy phải tiếp tục học và rèn luyện vài năm thì mới cho phép thọ giới cụ túc trở thành Tỳ kheo.

 

 

Đối với chư Ni, sau khi thọ giới Sa di ni thì còn phải trải qua thời gian thọ giới Thức xoa 2 năm mới được cho phép thọ giới cụ túc trở thành Tỳ kheo ni.

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang