GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tang lễ NT. Thích Nữ Hạnh Giáo: Lễ Yết Phật, lễ Tổ và thắp nến tưởng niệm

Chiều ngày 02/11, Ban tổ chức lễ tang cùng môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Linh mô NT. Thích Nữ Hạnh Giáo yết Phật lễ tổ và thắp nến tưởng niệm Ân sư.

 

 

Theo chương trình lễ tang, vào lúc 15 giờ 00, TT. Thích Đồng Thành, trú trì chùa Thọ Sơn, Tuy Phước cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư đã hướng dẫn môn đồ Pháp quyến tác pháp cung thỉnh linh mô NT. Thích Nữ Hạnh Giáo - nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, nguyên Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, viện chủ chùa Phổ Minh, Tp. Quy Nhơn yết Phật lễ Tổ tại chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó, vào lúc 19 giờ 00, dưới sự chứng minh của NT. Thích Nữ Hạnh Quang, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định; NT. Thích nữ Hạnh Thiện, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai cùng chư Tôn đức Ni, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ân sư và tụng kinh Di giáo. Quý Phật tử gần xa cũng về dự đông đảo. Trước Giác linh toà, hương trầm quyện tỏa, Pháp muội, Pháp tử và pháp tôn của Ni Trưởng dâng lên những kỷ niệm khi được gần gũi, nhận được sự chỉ bảo của Người. Công hạnh và sự cống hiến của Người luôn sống mãi trong lòng đệ tử. Sau đó, cả hội chúng đều đồng tụng kinh Di giáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT PGBD

Lên đầu trang