GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tang lễ NT. Thích Nữ Tâm Hoa: Các phái đoàn viếng trong ngày 14/9

"Giã từ Phật tử Quy Nhơn

Ở lại lo tu chớ có buồn

Tinh tấn siêng năng là hạnh tốt

Từ bi hỷ xả lại cần hơn

Vun bồi Tam Bảo càng nhiều Phước

Bố thí phóng sanh chớ sờn lòng

Mãn nguyện xả thân về cõi Phật

Tu hành công đức vẫn là hơn"

- Lời dặn dò của Sư Bà viện chủ Tâm Ấn khi còn sinh thời cho Phật tử Thành phố Quy Nhơn

Hình ảnh các phái đoàn viếng tang Ni Trưởng vào ngày 14/9/2018 do Ban TTTT tỉnh Bình Định đã ghi lại:

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Bình Định; Ban Trị Sự GHPGVN Thành phố Quy Nhơn; Ban Điều Hành GĐPT Thành phố Quy Nhơn do TT. Thích Đồng Quả - UV Ban Nghi Lễ Trung Ương, Phó Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn làm trưởng đoàn cùng với chư tôn đức thành viên quý Ban, trú trì các tự viện tại Thành phố Quy Nhơn, Huynh trưởng BĐH GĐPT. Đoàn đã dâng lời tưởng niệm về đạo nghiệp của cố Ni Trưởng vô cùng to lớn, là thạch trụ với Ni giới Bình Định nói riêng và Ni giới toàn quốc, dâng hương cầu nguyện giác linh cố Ni Trưởng sớm Hồi nhập Ta Bà, hóa độ quần sanh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Môn phái Tổ đình Thiên Bình do HT. Thích Phước Minh trưởng đoàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng

Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Phú Yên do NT. Thích Nữ Diệu Thông - Trưởng Phân Ban làm trưởng đoàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Môn phái Tổ đình Thập Tháp do HT. Thích Viên Quả làm trưởng đoàn.

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Cư Jút, Đắk Nông do ĐĐ. Thích Nhuận Thái - Phó Trưởng Ban Trị Sự làm trưởng đoàn.

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và hoa

Chùa Thiên Bửu do ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu - trú trì làm trưởng đoàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám đông và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Chùa Hải Quang, Bình Định

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: 22 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Chư thiện tín Phật tử về đảnh lễ giác linh cố Ni Trưởng

 

* Trong chiều ngày 14/9 (nhằm mồng 5/8/ Mậu Tuất) tại Tổ đình Tường Vân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành nghi thức cáo Tổ tại Tổ đường Tổ đình Tường Vân - Huế cho Giác linh cố Ni Trưởng Húy thượng TÂM hạ HOA tân viên tịch. Chủ trì nghi lễ do HT. Thích Chơn Tế - Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng môn phái Tường Vân, Trú trì tổ đình Tường Vân - Huế cùng chư tôn thiền đức trong môn phái. (ảnh: Thích Tâm Phương)

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Ban TTTT tỉnh (tổng hợp)

Lên đầu trang