GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tang lễ NT. Thích Nữ Tâm Hoa: Hình ảnh ngày 13/9

Các phái đoàn viếng tang c