GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tây Sơn: Chùa Phổ Quang tổ chức khóa tu bát quan trai hằng tháng.

Sáng ngày 11/12 (nhằm ngày 29/10/Quý Mão) chùa Phổ Quang (xã Tây Giang, huyện Tây Sơn) đã tổ chức khóa tu Bát quan trai cho hơn 100 Phật tham dự và hành trì.

 

 

Đại Đức Thích Đồng Thành, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Tây Sơn, Trú trì chùa Phổ Quang đã hướng dẫn Phật tử thọ Bát quan trai giới theo nghi thức thiền môn và thuyết giảng đề tài Tứ niệm xứ. Sau đó đạo tràng đã trì tụng Từ bi Thủy sám pháp, thực hành nghi thức ăn cơm quá đường trong chánh niệm, kinh hành niệm Phật. Đây là sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại chùa Phổ Quang với sự tham dự rất đông Phật tử.

 

 

Bát quan trai giới là tám trai giới, bao gồm: Không giết hại, Không trộm cướp, Không dâm dục, Không nói dối, Không uống rượu, Không xem ca nhạc, múa hát và trang điểm, Không nằm giường cao rộng lớn và Không ăn phi thời. Tu tập Bát quan trai giới trọn vẹn, hành giả gặt hái được rất nhiều lợi ích. Trước mắt, người cư sĩ có cơ hội thực tập xuất gia cả thân lẫn tâm trong một ngày đêm. Nhờ đó, họ đã thân chứng pháp vị an lạc, ly dục và giải thoát, làm nền tảng cho Thánh vị A La Hán.

Đức Phật dạy rằng: “Thực hành trai giới có quả lớn, có lợi ích lớn, có sáng chói lớn, có ánh sáng lớn” (Kinh Tăng Chi Bộ). Người tu tập Bát quan trai giới, đầy đủ tám chi, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên  các cõi Trời, cộng trú với chư Thiên, có đầy đủ phước báo và thọ lạc, mạng sống lâu dài. Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, Đức Phật dạy: “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tỗi ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức”.

Một số hình ảnh tại khóa tu:

 

 

 

 

 

Quảng Tiến/ Ban TT-TT PG Bình Định.

Lên đầu trang