GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thành phố Quy Nhơn: Lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Hải Long.

Ngày 26.3.2018 (10.02. Mậu Tuất), chùa Hải Long, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn đã long trọng cử hành nghi lễ An vị Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và thiết đại đàn tràng Trai tăng, Chẩn tế cầu Quốc thái dân an, thiền môn nghiêm tịnh.

 

Hội đồng Chứng minh có HT. Thích Nguyên Phước, Uỷ viên Thường trực HĐTS. GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Nguyên Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Nguyên Điền, Thường trụ TĐ.Long Khánh, Tp. Quy Nhơn, TT.Thích Đồng Quả, P.Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS.GHPGVN Tp. Quy Nhơn.

 

Nguyên Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát được Đại Đức Thích Quảng Giác và chư Phật tử tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc tại Thành phố Huế vào tháng 6 năm Đinh Dậu – 2017. Bảo tượng được hoàn thành và đưa về tôn trí tại chùa Hải Long vào dịp Rằm Tháng 7 năm Đinh Dậu vừa qua. Hôm nay nhân duyên hội đủ, bổn tự tổ chức lễ an vị để hồi hướng công đức cho chư Phật tử hữu công.

 

Ý thức được công đức tôn tạo tượng Phật và tượng Bồ Tát là vô lượng vô biên vì các Đức Như Lai, từ khi phát tâm tu hành đến lúc thành Phật, đã trải qua vô biên A tăng kỳ kiếp, chứa nhóm vô lượng phước đức, thành tựu vô biên công đức, trí tuệ, các Ngài thường dùng các thứ công đức ấy hộ trì cho chúng sanh có đức tin thanh tịnh, do vậy mà sự tạo tượng Phật có thể trừ diệt các thứ nghiệp ác sâu nặng. Chính khi tư duy về những công đức của chư Phật, tức là phát động cái nhân công đức chẳng thể nghĩ bàn của chính chúng ta. Nhờ năng lực huân tập này mà những nghiệp ác cực nặng và những quả báo xấu có thể chuyển đổi. Do đó quý Phật tử thành tâm cúng dường tôn tạo tượng Phật với chí nguyện sám hối những tội ác đập phát tượng Phật và Bồ Tát trong vô lượng kiếp và nguyện nhờ công đức này chuyển hóa những quả báo xấu để có được phước duyên trên bước đường tu tập giải thoát.

 

Nhờ sự gia tâm chú nguyện của chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn Thiền đức và sự thành tâm, thành ý của chư Phật tử nên buổi lễ trang nghiêm, thanh tịnh và thành tựu viên mãn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang