GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thị xã An Nhơn: Ban Thường trực BTS Phật giáo thị xã đảnh lễ chư tôn Giáo phẩm chứng minh

Chiều ngày  05/1/2022 (nhằm ngày 3/12 năm Tân Sửu), Thường trực BTS GHPGVN thị xã đã đến đảnh lễ vấn an sức khoẻ chư tôn Hoà thượng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn; đồng thời báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo thị xã An Nhơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 -2026.

Được sự chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, và sự đồng thuận của chính quyền các cấp, Đại hội Đại biểu Phật giáo Tx An Nhơn lần thứ VII được thành công tốt đẹp.

Đoàn do TT. Thích Đồng Thành, Phó Trưởng ban Thường trực  BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban BTS Phật giáo thị xã An Nhơn làm trưởng đoàn. 

Đoàn đã đến các trú xứ: chùa Thiên An, đảnh lễ vấn an sức khoẻ Hoà thượng Thích Ngộ Khải, viện chủ chùa Thiên An; chùa Giác Nguyên, đảnh lễ Hoà thượng Thích Viên Đạt, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, viện chủ chùa Giác Nguyên; chùa Thiên Quang, đảnh lễ HT. Thích Trí Hải, viện chủ chùa Thiên Quang; chùa Vĩnh Khánh, đảnh lễ HT. Thích Hồng Thiện, trụ trì chùa Vĩnh Khánh; chùa Liên Trì, đảnh lễ HT. Thích phước Điền, trụ trì chùa Liên Trì. 

Tại mỗi trú xứ, Đại diện đoàn đã dâng lời vấn an sức khoẻ chư tôn Hoà thượng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TX An Nhơn, và báo cáo thành quả của Đại hội vừa qua. 

Đáp lại lời tác bạch, chư tôn Hoà thượng chứng minh đều tán thán công đức của tân Ban Trị sự đã đoàn kết đồng lòng tổ chức thành công Đại hội. Đồng thời, quý Hoà thượng cũng ân cần chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Phật sự để tân Ban Trị sự học hỏi hoàn thành tốt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ.

Sau khi đảnh lễ chư tôn Hoà thượng trong Ban chứng minh, đoàn đã đến tổ đình Thập Tháp đảnh lễ tôn ảnh Hoà thượng đạo hiệu Thích Kế Châu nhân ngày kỵ nhật của Hoà thượng. 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT PG Bình Định

 

Lên đầu trang