GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông bạch tổ chức Đại Giới Đàn Trí Độ

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định ra Thông bạch tổ chức Đại Giới đàn Trí Độ vào năm 2023 - Phật lịch 2567. Thông bạch số 241/TB-BTS ngày 21 tháng 9 năm 2022, do Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định ấn ký. 

Ban TT-TT GHPGVN tỉnh Bình Định đăng toàn văn  nội dung Thông bạch và các mẫu đơn xin thọ giới.

Giới Kinh dạy rằng: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn Phật Pháp trường tồn, Giới luật là chuỗi anh lạc trang nghiêm Pháp thân, là chiếc thuyền từ vượt qua bể khổ sanh tử, là ngọn hải đăng trong đêm tối”. Trên tinh thần truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định tuân theo thanh quy, thừa hành Phật sự, qua nhiều phiên họp của Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, toàn thể Hội nghị đã thống nhất quyết định khai mở Đại Giới Đàn để truyền trao giới pháp cho các giới tử.

A. DANH XƯNG: Đại Giới Đàn Trí Độ.

B. ĐỊA ĐIỂM:

1. Địa điểm Lễ khai mạc Đại Giới Đàn:

Chùa Giáo Hội Tỉnh, địa chỉ 141 Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Địa điểm Khảo hạch:

Chùa Giáo Hội Tỉnh, địa chỉ 141 Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Địa điểm truyền giới:

a. Truyền giới cho Giới tử Tăng:Tổ đình Long Khánh, địa chỉ 141 Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn.

b. Truyền giới cho Giới tử Ni: Chùa Tâm Ấn, địa chỉ 58B Ngô Quyền, thành phố Quy Nhơn.

c. Truyền giới Thập thiện và Bồ tát tại gia cho Phật tử:Tổ đình Long Khánh, địa chỉ 141 Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn.

4. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: 

Hồ sơ xin thọ giới của các Giới tử (mẫu in sẵn) được phát hành và nộp tại: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, địa chỉ 114 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc các Giới tử có thể in hồ sơ thọ giới tại trang website của Phật giáo Bình Định: phatgiaobinhdinh.vn

Xin liên hệ: Đại Đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng: số điện thoại 0905171519; Cư sĩ Thiện Hải, Phó Chánh Văn phòng: số điện thoại: 0914011956.

C. THỜI GIAN:

1. Thời gian tổ chức Đại Giới Đàn:

Đại Giới Đàn Trí Độ được tổ chức vào các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 5 năm 2023 (nhằm các ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 3 năm Quý Mão).

2. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

- Từ ngày 15/9/2022 (nhằm ngày 28/8/Nhâm Dần) đến hết ngày 20/4/2023 (nhằm ngày 01/03/Quý Mão).

- Ban Kiến đàn không nhận hồ sơ nộp trễ (sau thời hạn quy định nêu trên).

- Giới tử không được thọ giới do không trúng tuyển trong kỳ khảo hạch hoặc do vi phạm nội quy của Đại Giới đàn sẽ không được trả lại hồ sơ.

3. Thời gian giới tử tập trung:

a. Giới tử xuất gia:

- Thời gian tập trung thọ giới: lúc 06 giờ 00 phút sáng ngày 11/5/2023 (nhằm ngày 22/3/Quý Mão).

- Thời gian khảo thí: lúc 07 giờ 00 phút sáng ngày 11/5/2023 (nhằm ngày 22/3/Quý Mão).

b. Giới tử tại gia:

- Thời gian tập trung Khai mạc Đại Giới đàn tại Chùa Giáo Hội Tỉnh: lúc 08 giờ 00 phút sáng ngày 12/5/2023 (nhằm ngày 23/3/Quý Mão).

- Thời gian tập trung thọ Thập Thiện và Bồ Tát Giới tại gia tại Tổ đình Long Khánh Quy Nhơn lúc 07 giờ 00 phút sáng ngày 15/5/2023 (nhằm ngày 26/3/Quý Mão).

D. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ THỌ GIỚI:

          Các giới tử Tăng Ni khi thọ giới phải hội đủ các điều kiện như sau:

- Tăng Ni giới tử đang sinh hoạt tu học tại các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh Thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện) trong toàn tỉnh Bình Định.

- Đối với giới tử ngoài tỉnh Bình Định, phải có giấy xác nhận và giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nơi  đương sự đang tu học.

I. Giới tử xin thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni phải hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 44 Chương IX, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

1. Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tức là sinh năm 2003 đến sinh năm 1963, tính theo giấy khai sinh);

2. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;

3. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

4. Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất là 02 năm.

5. Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học, văn hóa phổ thông Trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời duới 30;

6. Thuộc 02 thời công phu, 04 quyển Luật Trường hàng .

7. Trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đại Giới Đàn.

 II. Hồ sơ Giới tử thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni gồm có:

1. Đơn xin phát nguyện thọ giới (theo mẫu) có ý kiến chấp thuận của Bổn sư/ Y chỉ sư, có ý kiến chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Bình Định (đối với Tăng Ni sinh tại bản trường) 03 bản.

2. Bản sao Văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học, Trung học Phổ thông, có thị thực 03 bản.

3. Bản sao chứng điệp Sa di, Thức xoa có chứng thực của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, 03 bản.

4. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 3x4) có xác nhận của Chính quyền địa phương 03 bản

5. Bản sao Chứng minh Nhân dân họăc thẻ Căn cước Công dân có chứng thực của Chính quyền địa phương 03 bản.

6. 06 ảnh màu 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng, chụp chính diện, nền trắng, ghi tên họ và Pháp danh);

 III. Giới tử xin thọ giới Sa di, Sa di ni phải hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định của điều 45, chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

1. Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2007 tính theo giấy khai sinh);

2. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;

3. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

4. Đã tu học ít nhất là 2 năm, tính từ ngày Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia;

5. Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30;

6. Phải thuộc 2 quyển Luật (Tỳ Ni, Sa Di) và các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;

7. Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đại Giới đàn.

 IV. Giới tử xin thọ giới Thức xoa Ma na phải hội đủ tiêu chuẩn theo quy định điều 46, chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

1. Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi (tức là sinh năm 2003 đến sinh năm 1963, tính theo giấy khai sinh);

2. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;

3. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

4. Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 2 năm đã học giới luật;

5. Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30;

6. Phải thuộc Luật Tỳ Ni, Sa Di, Oai nghi và các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;

7. Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn Giới đàn.

 V. Thi khảo hạch:

1. Đối với giới tử xin thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni: Phải thuộc 4 quyển Luật Trường hàng (Tỳ ni, Sa di, Oai nghi, Cảnh sách), tham khảo kiến thức của bộ Phật học Phổ thông, phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái, (đề cương nội dung ôn thi, liên hệ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh).

2. Đối với giới tử xin thọ giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa ma na: đối với giới tử Sa di, Sa di Ni phải thuộc Luật Tỳ ni, Sa di; đối với Thức xoa ma na phải thuộc Luật Tỳ ni, Sa di, Oai nghi. Đồng thời các giới tử Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái, (đề cương nội dung ôn thi, liên hệ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh).

 VI. Hồ sơ thọ giới Sa di, Sa di ni, Thức xoa Ma na:

1. Đơn xin phát nguyện thọ giới (theo mẫu) có ý kiến chấp thuận của Bổn sư/ Y chỉ sư, có ý kiến chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Bình Định (đối với Tăng Ni sinh tại bản trường), 03 bản.

2. Giấy Chứng nhận xuất gia, có thị thực 03 bản.

3. Bản sao Văn bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở, có thị thực (03 bản), đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.

4. Bản sao chứng điệp Sa Di ni có chứng thực của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh (03 bản), đối với giới tử thọ Thức xoa Ma na.

5. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 3x4) có xác nhận của Chính quyền địa phương 03 bản.

6. Bản sao Chứng minh Nhân dân hoặc thẻ Căn cước Công dân có chứng thực của Chính quyền địa phương 03 bản

7. 06 ảnh màu 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng, chụp chính diện, nền trắng, ghi tên họ và pháp danh).

* Đối với giới tử ngoài tỉnh Bình Định, phải có giấy xác nhận và giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố  nơi đương sự đang tu học.

 VII. Thọ Thập thiện và Bồ Tát giới tại gia:

1.Thọ Thập thiện: Tất cả quý Phật tử tại gia đã quy y Tam bảo đều thọ giới Thập thiện.

-   Hồ sơ thọ giới Thập thiện: Đơn xin thọ giới có ý kiến của Bổn sư hoặc Y chỉ sư (01 bản), Bản Pho to Phái Quy Y Tam Bảo (01 bản), 02 ảnh màu 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng, chụp chính diện, nền trắng, ghi tên họ và pháp danh).

2.Thọ giới Bồ Tát tại gia: Tất cả quý Phật tử đã thọ giới Thập thiện mới được thọ giới Bồ Tát tại gia.

-   Hồ sơ thọ giới Bồ Tát tại gia: Đơn xin thọ giới có ý kiến của Bổn sư hoặc Y chỉ sư (01 bản), bản Photo Chứng điệp thọ Thập thiện (01 bản), 02 ảnh màu 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng, chụp chính diện, nền trắng, ghi tên họ và pháp danh).

VIII. Điều kiện cần thiết:

1. Đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni: mang đầy đủ 3 y  (ngũ điều, thất điều,  cửu điều), bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước và dụng cụ cá nhân.

2. Đối với giới tử thọ giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa ma na: áo tràng lam, man y, đãy lọc nước và dụng cụ cá nhân.

3. Đối với giới tử thọ giới Thập thiện và Bồ tát tại gia: phải có áo tràng lam, dụng cụ cá nhân trong ngày.

 

          Ban Kiến đàn sẽ không giải quyết những hồ sơ của những Giới tử ngoài tỉnh xin y chỉ quý vị Trú trì trong tỉnh Bình Định mà không tu học tại Bình Định hoặc cầu y chỉ không đúng theo quy định tại điều 38 chương VIII, Nội quy Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

          Trên tinh thần tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, vì tương lai của Tăng Ni kế thừa mạng mạch Phật Pháp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kính đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni trú trì các Tự viện phổ biến, hướng dẫn chi tiết cho Tăng Ni và Phật tử đủ điều kiện thọ giới thực hiện đúng theo tinh thần Thông bạch này./.

 

 

 

 

 

 

Sơ Yếu Lý Lịch

Đơn xin thọ giới

Đơn xin thọ giới Phật tử tại gia

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang