GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông báo Pháp Hội Địa Tạng tại Tổ đình Long Khánh, TP. Quy Nhơn

TỔ ĐÌNH LONG KHÁNH
141, Trần Cao Vân - Tp. Qui Nhơn. Tel : ( 056 ) 3821174 – 3749388
_______________________________

THÔNG BÁO

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Chư Thiện Tín Phật tử xa gần,
Kể từ khi Đại Đàn Tràng Kỳ Siêu Bạt Độ Chư Hương Linh Sản Nạn Thai Nhi - Vô Danh, được tổ chức lần đầu tiên tại Tổ đình Long Khánh vào ngày 14 & 15 tháng 10 năm 2011, trải qua 7 năm liền, cho đến nay Bổn tự đã tiếp nhận rất nhiều Phật tử ký gởi những Hương Linh Vô danh, thờ tại Tổ đường của Chùa, do nhiều trường hợp khác nhau về Sản Nạn Thai Nhi: như là sút sảo, hoặc sanh non, hoặc vừa sanh đã bị yểu mạng. Tổ đình Long Khánh ý thức được rằng do bởi nghiệp nhân quá khứ của từng Thai nhi mà có những Sản nạn khác nhau, và cũng có rất nhiều oan hồn uổng tử của Thai nhi không nơi nương tựa.
Vì những lý do trên, cảm nhận đây là vấn đề cần thiết để củng cố niềm tin ở tâm linh và đồng thời giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên thời đại ngày nay. Được sự cho phép của Hòa thượng Viện chủ, Bổn tự chúng tôi thiết lập Pháp Hội Địa Tạng cầu siêu bạt độ Chư hương linh Sản nạn Thai nhi Vô danh lần thứ 08, tại Bổn tự vào các ngày 13, 14 & 15 tháng 10 năm Mậu Tuất (tức ngày 19, 20 & ngày 21 tháng 11 năm 2018).
Ngày cúng cầu siêu nầy được xem như là ngày Giỗ hội cho các Sản nạn Thai Nhi - Vô danh đã có hoặc không có nơi nương tựa được Siêu sanh Phật quốc, đồng thời cũng là dịp để các bậc Cha-Mẹ, những đấng sanh thành có cơ hội thể hiện lòng thành kính hướng về chư Hương linh thọ bất thiện nghiệp, nhằm giúp cho Cha Mẹ, những người thân vơi đi những nỗi khổ đau, những ray rức của lương tâm, có cuộc sống an lạc. Pháp hội nầy diễn ra trên nhờ Pháp Phật oai linh, đạo lực của Đại Tăng và sự thành tâm khẩn thiết nguyện cầu của Chư Thiện Tín Phật tử trợ lực giúp chư Hương linh Sản nạn Thai nhi Vô danh, các oan hồn uổng tử sớm Siêu sanh Lạc quốc.
Nay Bổn tự kính thông báo đến Chư Thiện nam Tín nữ Phật tử xa gần hoan hỷ chung tay góp phần công đức để nguyện cầu cho Hương Linh Sản nạn Thai nhi Vô danh được vãng sanh cõi Phật.

Nay Thông báo, 
Tp. Qui Nhơn, ngày 18 tháng 9 năm Mậu Tuất
Trú Trì

Đại Đức THÍCH QUẢNG DUY


* Ghi Chú : 
Quí Tín chủ đăng ký danh sách Dâng sớ Cầu siêu Chư Hương linh Sản nạn Thai nhi Vô danh tại Văn Phòng của Tổ đình từ ngày ra Thông báo đến hết ngày mồng 10 tháng 10 năm Mậu Tuất.

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TRÀNG KỲ SIÊU BẠT ĐỘ

CHƯ HƯƠNG LINH SẢN NẠN - THAI NHI VÔ DANH

 

* Ngày 13 tháng 10 năm Mậu Tuất (19/11/2018)

- 08g00: Niệm hương - Bạch Phật - Khai kinh

- 08g30: Tụng kinh Địa Tạng (Quyển Thượng và Trung)

- 10g30: Trợ tiến Hương linh

- 14g30: Dâng sớ kỳ siêu từ số 001 - 700

- 19g00: Tụng kinh Địa Tạng (Quyển Hạ)

 

* Ngày 14 tháng 10 năm Mậu Tuất (20/11/2018)

- 08g00: Tụng kinh Địa Tạng (Trọn bộ)

- 10g30: Trợ tiến Hương linh

- 14g30: Dâng sớ kỳ siêu từ số 701 - 1.400

- 19g00: Lễ Sám Hối

 

* Ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tuất (21/11/2018)

- 08g00: Tụng kinh Địa Tạng (Trọn bộ)

- 10g30: Trợ tiến Hương linh

- 14g30: Dâng sớ kỳ siêu từ số 1.401 - hết.

- 16g00: Thí thực cô hồn

- 17g00: An linh nhà Tổ

- 19g00: Thắp nến nguyện cầu

- 20g00: Lễ tống hóa sớ và bài vị

- 20g30: Đạo tràng hoàn mãn

 

 QUẢNG TIẾN

Lên đầu trang