GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên

Ngày 19/3/2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã phát hành Thông báo số 39/TB-BTS về việc tạm hoãn tổ chức Đại Giới đàn "Trí Hải - Bích Liên" năm 2020 do Hòa Thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định ấn ký.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại công văn số 042/CV-HĐTS ngày 11/02/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghị quyết cuộc họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ngày 19/3/2020 về việc quyết định tạm hoãn thời gian tổ chức Đại Giới đàn “Trí Hải - Bích Liên” năm 2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định kính thông báo:

  1. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, để tránh chỗ đông người, góp phần ngăn chặn sự lây nhiễm, Đại Giới đàn “Trí Hải – Bích Liên” tổ chức từ ngày 16 – 20/4/2020 (nhằm ngày 24 – 28/3/Canh Tý) sẽ tạm hoãn tổ chức và thời gian tổ chức sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho các giới tử thọ giới thì Văn phòng Ban Trị sự tỉnh vẫn tiếp tục tiếp nhận các hồ sơ thọ giới.
  2. Đề nghị Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai phổ biến thông báo này cho các giới tử để biết và thực hiện.

Toàn văn thông báo: 

Không có mô tả ảnh.

 

Ban TTTT tỉnh

 

Lên đầu trang