GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông báo thời gian tổ chức Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên năm 2020

Ngày 18/5, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã phát hành Thông báo số 59/TB-BTS, về việc tổ chức Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên PL. 2564 - DL. 2020 do HT. Thích Nguyên Phước, Trưởng Ban Trị sự ấn ký. 

Căn cứ văn bản số 082/CV-HĐTS ngày 09 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc sinh hoạt tôn giáo bình thường trước diễn biến mới trong phòng chống đại dịch Covid-19 và tinh thần Nghị quyết cuộc họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc quyết định thời gian tổ chức Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên PL.2564-DL. 2020.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh kính thông báo về việc tổ chức Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên PL.2564 - DL. 2020, nội dung như sau:

Thời gian tổ chức: Ngày 21, 22, 23, 24, 25 tháng 7 năm 2020 (nhằm ngày mùng 01, 02, 03, 04, 05 tháng 6 năm Canh Tý).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các giới tử có đủ điều kiện đăng ký thọ giới tại Đại Giới đàn, Văn phòng Ban Trị sự vẫn tiếp tục tiếp nhận các hồ sơ đăng ký thọ giới, hạn cuối đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng 4 nhuần năm Canh Tý).

Địa điểm, chương trình kế hoạch tổ chức, nơi phát hành và nơi tiếp nhận hồ sơ thọ giới không thay đổi, giới tử xuất gia tập trung Giới Trường vào lúc 06 giờ 00 phút ngày 21 tháng 7 năm 2020 (nhằm ngày mùng 1 tháng 6 năm Canh Tý).

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh kính thông báo đến Chư Tôn giáo phẩm, Chư Tôn đức Tăng Ni và các giới tử được biết và hoan hỷ thông cảm cho Ban Tổ chức theo tinh thần của thông báo này./.

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

 

 

 

Lên đầu trang