GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông báo tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2020

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
________________

BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG

Số : 003 /TB-BNLTW 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2020

        Kính gửi: – Thành viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN
                        – Ban Nghi lễ GHPGVN các tinh, thành

Thực hiện chương trình hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2020, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, sinh hoạt tôn giáo đã trở lại bình thường, Ban Nghi lễ Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hải Phòng tổ chức Hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ III năm 2020 tại Tp. Hải Phòng.

  • Thời gian: Ngày 24, 25 tháng 10 năm 2020 (08,09/09/Canh Tý).
  • Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, số 45 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Ban Nghi lễ Trung ương vẫn tiếp tục nhận bài tham luận (gửi qua email) của Quý chư Tôn đức và các nhà nghiên cứu về Hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo; tiếp tục nhận các hình ảnh hoạt động về Nghi lễ của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành để triển lãm tại Hội thảo.

Thời gian gửi tham luận và hình ảnh triển lãm chậm nhất là ngày 18/08/2020 (29/06/Canh Tý).

Nay Ban Nghi lễ Trung ương trân trọng thông báo đến chư Tôn đức thành viên Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Nghi lễ Phật giáo các tỉnh, thành được biết để tham dự.

Trân trọng kính thông báo!

Nơi nhận:
– Như trên
– Ban Thường trực HĐTS “để b/c”
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
“để biết”
– Lưu.

TM. BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
TRƯỞNG BAN

(ĐÃ KÝ)

Hòa thượng Thích Huệ Minh

 
Lên đầu trang