GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông báo tuyển sinh Khóa IX 2020 - 2023 Trường TCPH Bình Định

          GIÁO HỘI PGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG TCPH BÌNH ĐỊNH                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc     

          Phước Hiệp – Tuy Phước – Bình Định                          -----------------------

                         ----------                             Bình Định ngày 26 tháng 02 năm 2020

                  Số: 12 /TB/TCPH/BĐ

THÔNG BÁO

“V/v Tuyển sinh Khóa IX (2020 – 2023)”

 

  kính gởi:  - Ban Trị Sự các huyện, thị xã, thành phố .

                   - Chư Tôn đức Tăng - Ni trú trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

 

Kính bạch Chư Tôn Đức.

Trường TCPH Bình Định được thành lập từ năm 1992, sau gần 30 năm hoạt động, trường đã đào tạo được 8 khóa, hiện nay khóa VIII đang bước vào học kỳ 2 năm cuối với số lượng 260 Tăng - Ni sinh. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, để tiếp tục chương trình giáo dục Phật giáo tỉnh nhà, nay BGH trường TCPH Bình Định kính thông báo tuyển sinh khóa IX (2020 - 2023) như sau:                                                                                                                                                                                                                  

  1. Điều kiện tiếp nhận:

- Tăng Ni có tuổi đời từ 18 trở lên (sinh từ năm 2002 trở về trước), có sức khoẻ tốt, không có bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần.

- Trình độ Văn hóa: Đã tốt nghiệp Phổ thông Cơ sở, bổ túc văn hoá, hoặc tương đương.

- Có xác nhận và bảo lãnh của Bổn sư hoặc Y chỉ sư.

- Tăng Ni sinh ngoại tỉnh phải được sự chấp thuận và giới thiệu của BTS GHPGVN tỉnh sở tại.

- Tất cả Tăng Ni sinh sau khi nộp hồ sơ phải trải qua một kỳ thi kiểm tra chất lượng do Ban Giám hiệu tổ chức. Thời gian thi kiểm tra chất lượng vào ngày 17 tháng 05 năm 2020. Nội dung thi gồm:

+ Giáo lý: Chương trình Phật pháp căn bản trong bộ Phật học Phổ thông từ Khóa I đến Khóa IV của HT. Thích Thiện Hoa.

+ Việt văn: Làm bài luận văn tương đương chương trình Trung học Phổ thông.

  1. Hồ sơ xin nhập học gồm:

- Đơn xin nhập học (có xác nhận của Bổn sư hoặc Y chỉ sư) “03 bản”

- Sơ yếu lý lịch (có chính quyền địa phương xác nhận, không quá 06 tháng). “03 bản”

- Bản sao bằng tốt nghiệp cấp II hoặc cấp III (có công chứng). “ 03 bản”

- 04 Ảnh màu (3x4) chụp chính diện, sau mỗi ảnh ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh và pháp danh.

  1. Thời gian phát và nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2020.
  2. Địa điểm phát và nhận hồ sơ:

- Phát hành hồ sơ: Hồ sơ xin nhập học có tại Văn phòng Trường TCPH Bình Bịnh, Tăng Ni sinh có thể tải về từ website:

http://phatgiaobinhdinh.vn

http://phathocviennguyenthieu.vn

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trường TCPH Bình Định, thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hoặc gởi qua đường bưu điện (bên ngoài hồ sơ xin ghi rõ hồ sơ nhập học khóa 9 và kèm theo số điện thoại liên hệ, hoặc liên lạc trực tiếp với ĐĐ Thích Đồng Kim – ĐT: 0903.374520).

Kính chúc Quý Ban và chư Tôn Đức vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

                                                                         BAN GIÁM HIỆU

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    

                                                                      (Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

                                                                Thượng tọa: THÍCH ĐỒNG THÀNH

                                                   

Lên đầu trang