GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông tư quy định vân tập Giới tử Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định vừa phát hành Thông tư quy định vân tập Giới tử Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên do TT. Thích Đồng Thành, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh ấn ký. 

Căn cứ tinh thần công văn số 426/CV-HĐTS ngày 04/11/2019 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và công văn số 1553/SNV-TG ngày 13/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc chấp thuận tổ chức Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên:

Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức tại Tổ đình Long Khánh và chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn chính thức diễn ra vào từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 6 năm Canh Tý.

Nay Ban Trị sự và Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên xin thông báo đến chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn thiền đức Tăng Ni, giới tử xuất gia và tại gia về thời gian vân tập và điều kiện cần thiết như sau:

I. THỜI GIAN VÂN TẬP:

 1. Giới tử xuất gia:
 • Đúng 06 giờ 00 phút sáng ngày 21/7/2020 (nhằm ngày mùng 1/6/Canh Tý) phải có mặt tại Giới trường để nhận phù hiệu, sắp xếp nơi ăn chỗ ở, nghe phổ biến Nội quy và chuẩn bị khảo thí.
  • Tại Tổ đình Long Khánh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn: Dành cho Giới tử Tăng.
  • Tại Chùa Tâm Ấn, 58B Ngô Quyền, Tp. Quy Nhơn: Dành cho Giới tử Ni.
 1. Giới tử tại gia:
 • Đúng 06 giờ 00 phút sáng ngày 24/7/2020 (nhằm ngày mùng 4/6/Canh Tý) phải có mặt tại Giới trường để được truyền giới Thập thiện và Bồ tát tại gia.

II. ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT:

 1. Đối với Giới tử Xuất gia:
 • Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni:
  • Đầy đủ 3 Y (Y ngũ điều, Y thất điều, Y cửu điều), bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước.
  • Vật dụng cá nhân.
  • Giấy bút để làm bài thi.
 • Thức Xoa Ma Na, Sa di, Sa di Ni:
  • Áo tràng lam, mang Y, đãy lọc nước.
  • Vật dụng cá nhân.
  • Giấy bút để làm bài thi.
 1. Đối với Giới tử tại gia:
 • Phải có áo tràng lam và vật dụng cá nhân trong ngày.

III. THAM DỰ KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN:

Đề nghị quý Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thông báo rộng rãi đến chư Tôn thiền đức Tăng Ni và Phật tử tại địa phương, đồng thời thành lập Đoàn gồm chư Tăng Ni và Phật tử quang lâm Chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn tham dự lễ Khai mạc Đại Giới đàn được đông đủ thể hiện tinh thần trang nghiêm Giáo hội.

Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Trí Hải – Bích Liên chính thức được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/7/2020 (nhằm ngày mùng 2/6/Canh Tý).

IV. ĐỐT HƯƠNG CÚNG DƯỜNG:

Giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và Bồ tát xuất gia được phát nguyện thọ hương để cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng. Riêng Giới tử tại gia được miễn thọ hương.

 

Để tiện việc sắp xếp, ổn định, nhịp nhàng theo chương trình, kính đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, chư Tôn thiền đức Tăng Ni thực hiện đúng tinh thần mục III trong thông báo này và khẩn trương thông báo để các Giới tử vân tập Giới trường đúng ngày giờ quy định và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nêu trên.

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Quảng Tiến

 

Lên đầu trang