GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tịnh xá Ngọc Duyên : Chư Tăng HPKS bố tát định kỳ

Hôm nay ngày 16/7/2019 nhằm ngày 14/6/ Kỷ hợi, tại Đạo tràng An cư Kiết hạ Tịnh xá Ngọc Duyên, Chư Tăng HPKS tỉnh Bình Định quang lâm Chánh điện tác pháp Yết Ma ôn tụng Giới Bổn Tứ Phần Luật Tỳ kheo. 

Được biết, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, các đệ tử đều lấy Giới luật làm Thầy, làm kim chỉ nam trên lộ trình tu tập Giác ngộ giải thoát. Trong bộ Chơn lý - “Luật Nghi Khất Sĩ - Giới Bổn Tăng”, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang có dạy: Trước khi tịch rời khỏi cõi thế mà vào Niết bàn, Đức Phật Tổ có khuyến khích chư Tăng mấy lời này: “Khi Ta từ giã, cõi trần chư đệ tử chớ nói rằng Ta nhập Niết bàn là Ta hết bảo hộ. Không, Ta để Luật lại. Luật sẽ ủng hộ cho các vị. Bao giờ Luật của Ta còn trì giữ, thì đạo Phật vẫn còn tỏ rõ và thịnh hành. Nếu chư đệ tử giữ giới mà làm cho đạo sáng và thịnh, thì sẽ hưởng Niết bàn.”

Trong Kinh Di Giáo Đức Phật dạy: "Sau khi ta nhập Niết Bàn các ông phải tôn trọng giới luật và y đó hành trì sẽ được giải thoát. Tôn trọng giới luật, chính là tôn trọng ta, ta còn ở đời lãnh đạo các ông, sau khi ta nhập Niết Bàn, người lãnh đạo các ông chính là giới luật. Có giới luật thì chẳng khác nào đi trong đêm tối gặp được ngọn đèn sáng, quyết không bao giờ bị lạc đường. Các ông đã có giới luật phải nên vui mừng như được của báu. Phải biết rằng: Giới luật là vị Đạo sư sau này của các ông, cũng như ta còn ở đời không khác vậỵ” 

Vì muốn bảo tồn Giới Luật hiện hữu ở thế gian, cho nên cứ mỗi tháng 2 kỳ: 14 và 29 Chư Tăng HPKS tỉnh Bình Định đều ôn tụng Luật Tứ Phần Tỳ kheo để nương vào Giới mà tu tập hành trì Giới, đem lại hạnh phúc an lạc cho tự thân.

Nhân sự tùng sự, Chư Tăng hiệp Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên tổ chức ngày Cúng Hội định kỳ. Chính vì vậy, Thiện Nam Tín Nữ các Miền Tịnh xá trong tỉnh như Tịnh xá Ngọc Hội; Tịnh xá Ngọc Sơn; Tịnh xá Ngọc Long; Tịnh xá Ngọc Nhơn; Tịnh xá Ngọc Duyên thiết lễ Trai Tăng cúng dường lên Tam Bảo hiện tiền Chư tôn đức Tăng với bổn nguyện cầu Siêu và Cầu An.

Thay lời Chư Tăng hiện tiền, HT. Giác Trí, Tri sự phó Giáo đoàn III, chứng minh và tán thán việc làm của Thiện Nam Tín Nữ Phật tử, đã biết kết bạn tạo phúc phát tâm cúng dường Trai Tăng nhân mùa An cư PL. 2563 - DL. 2019.

Với công đức phước báo cúng dường này đời đời kiếp kiếp dù sanh trong hoàn cảnh nào đều gặp được Chánh pháp mà tu tập để được liễu thoát sanh tử, đạt quả vị Vô thượng Bồ đề trong tương lai.

 

Một vài hình ảnh ghi lại:

Image may contain: 3 people, people sitting

 

 

Image may contain: 4 people, people sitting

 

 

Image may contain: 3 people, indoor

 

 

Image may contain: 6 people, people sitting, table and indoor

 

 

Image may contain: 3 people, crowd and outdoor

 

 

Image may contain: 1 person, sitting, wedding and table

 

 

Image may contain: one or more people and indoor

 

 

Image may contain: 3 people, crowd

 

 

Image may contain: 5 people

 

 

Giác Phước

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang