GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tổ đình Long Khánh tổ chức Lễ Bố tát cho hai chúng Thập thiện và Bồ tát tại gia.

Trải qua các Đại Giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức đến nay số lượng hai chúng Phật tử thọ giới Thập thiện và Bồ tát tại gia ngày càng phát triển đông đảo, nhưng việc sách tấn và bố tát cho hai chúng này chưa được chú trọng đúng mức nên hằng năm Đạo tràng An cư Kiết hạ Tổ đình Long Khánh đã tổ chức Giới trường tập trung để tạo điều kiện cho hai chúng Thập thiện và Bồ tát giới tại gia quy tựu về bố tát mỗi tháng hai kỳ, vào lúc 08g00 sáng ngày Mồng 1 và 16 Âm lịch.

 

Theo đó, vào sáng ngày Mồng 1 và 16 tháng 5 năm Mậu Tuất vừa qua tại Đạo tràng An cư Tổ đình Long Khánh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn đã có đông đảo Thiện tín Phật tử thọ Thập thiện và Bồ tát giới phát nguyện tập trung giới trường để bố tát.

 

Với tất cả tâm thành, quý Phật tử cung kính quỳ gối lắng nghe Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Uv. Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, thiền chủ Đạo tràng ACKH Tổ đình Long Khánh đăng đàn thuyết giới Thập thiện và sau đó thuyết 6 trọng pháp cùng 28 tội thất ý của tại gia Bồ tát giới. Hòa thượng sách tấn và nói về ý nghĩa của việc Bố tát là trưởng tịnh, tức nuôi lớn sự thanh tịnh hay duy trì các thiện pháp. Bố Tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng lắng nghe và nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp, khiến cho chúng ta trưởng thành trong sự thanh tịnh và hòa hợp, làm cho Phật pháp được trường tồn, chúng sanh được an lạc. Nếu ai chí tâm thọ trì và giữ gìn giới pháp, người ấy là Hoa Phân Đà Lợi, là Hoa Sen Thanh Tịnh, là Trân Bảo Chân Thật, là bậc Đại Trượng Phu trong hàng Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di.

 

Không khí giới trường trang nghiêm thanh tịnh, đối trước Hòa thượng và chư Tôn đức giới sư, toàn thể Phật tử đã chí thành tự kiểm điểm lại mình và nguyện từ đây về sau y giáo phụng hành và nổ lực hành trì giới pháp đã thọ.

 

Lễ Bố tát hoàn mãn trong không khí an lạc và tinh tấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

Lên đầu trang