GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tổ đình Minh Tịnh cúng dường các trường hạ trong tỉnh Bình Định

Ngày 14/5/Quý Mão (1/7/2023) Thượng tọa Thích Hạnh Chơn trụ trì tổ đình Minh Tịnh đã hướng dẫn Phật tử đến các trường hạ trong tỉnh Bình Định cúng dường cho chư Tăng Ni An cư trong ba tháng.

Theo lời Phật dạy và thực hiện Thông bạch hướng dẫn An cư kiết hạ của Trung ương Giáo hội, các tự viện có điều kiện tổ chức An cư cho chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh về tu học.

Năm 2023, Phật giáo Bình Định có 10 điểm tổ chức An cư và 1 điểm tổ chức khóa tu 10 ngày gồm: tổ đình Long Khánh, tổ đình Minh Tịnh, chùa Tâm Ấn tại Quy Nhơn; tu viện Nguyên Thiều 2 điểm Tăng và Ni, tổ đình Thiên Đức, chùa Tịnh Quang, chùa Vân Sơn, tịnh xá Ngọc Sơn tại huyện Tuy Phước; chùa Thiên An tại thị xã An Nhơn; và chùa Tịnh Quang tại huyện Phù Mỹ. Ngoài ra, trong tỉnh cũng có một số điểm An cư tại chỗ khác.

Theo lời Phật dạy về cúng dường tạo phước, tổ đình Minh Tịnh đã vận động Phật tử gần xa phát tâm cúng dường 11 điểm An cư nêu trên. Tại mỗi điểm An cư, Phật tử trong đoàn đã tác bạch cúng dường, và cầu chúc chư Tăng Ni sức khỏe, tu tập thành tựu đạo nghiệp. Qua đó, Phật tử cũng lắng nghe những lời đáp từ đầy hoan hỷ của chư tôn đức An cư. Tổng số tịnh tài cúng dường trong chuyến đi gần 90 triệu.

Một số hình ảnh:

 

 

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư chùa Thiên An

 

 

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư tổ đình Long Khánh

 

 

 

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư chùa Tịnh Quang

 

 

 

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư tổ đình Thiên Đức

 

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư chùa Vân Sơn

 

 

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư tu viện Nguyên Thiều

 

 

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư cư xá Ni

 

 

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư chùa Tâm Ấn

 

 

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư tịnh xá Ngọc Sơn

 

Ban TT-TT PG Bình Định

 

 

Lên đầu trang