GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trang nghiêm tác pháp An cư kiết hạ tại tổ đình Thiên Đức

Tam nguyệt an cư đình ý mã,

Cửu tuần tu học định tâm viên.

 

 

Tuân lời Phật chế, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ, sáng ngày 19/6/Quý Mão, hơn 20 hành giả thuộc Tông môn Tổ đình Thiên Đức, huyện Tuy Phước và chư Tôn đức trong bản huyện đã câu hội về tổ đình Thiên Đức để tác pháp an cư trong 3 tháng.

TT. Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tuy Phước, trụ trì Tổ đình Thiên Đức làm Hóa chủ trường Hạ. HT. Thích Nguyên Hỷ, Chứng minh BTS PG thị xã Hoài Nhơn, viện chủ chùa Long Sơn được cung thỉnh làm Thiền chủ Hạ trường.

Sau khi đảnh lễ chư vị Tổ sư tại Tổ đường, các hành giả quang lâm Chánh điện tác pháp An cư.

Các hành giả sau đó thực hiện nghi thức quá đường và kinh hành niệm Phật.

Theo thời khóa, các hành giả an cư sẽ hành trì theo thời khóa ngày đêm sáu thời và Bố-tát vào sáng ngày 15 và 30 mỗi tháng.

 

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 14 người, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 14 người, đang trình diễn võ thuật, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 7 người, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 8 người, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 7 người và đền thờ

 

Có thể là hình ảnh về 13 người và đền thờ

 

Ban TT-TT PG Bình Định

 

Lên đầu trang