GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trung ương GHPGVN kêu gọi thành viên Hội đồng Trị sự đóng góp mua vắc-xin Covid-19

Trung ương GHPGVN kêu gọi thành viên Hội đồng Trị sự đóng góp mua vắc-xin Covid-19 ảnh 2

 

Trung ương GHPGVN kêu gọi thành viên Hội đồng Trị sự đóng góp mua vắc-xin Covid-19 ảnh 3

 

Lên đầu trang