GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trung ương Giáo hội đề nghị gởi kết quả phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện

Thượng tọa Thích Đức Thiện đã ký phổ biến Công văn số 025/HĐTS-VP1 của Hội đồng Trị sự, ngày 10-2-2022 về việc gửi kết quả phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Công văn gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng thông tư chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

 

Để thuận lợi cho việc nắm bắt nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 của GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi kết quả phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 về Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1, VP2) trước ngày 28-2-2022.

 

Trung ương Giáo hội đề nghị gởi kết quả phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện ảnh 1

 

Lên đầu trang