GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Truyền giới Thập thiện và Bồ tát tại gia tại Đại giới đàn Trí Độ

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 14/5/2023 (nhằm 25/3/ Quý Mão) tại giới trường Tổ đình Long Khánh (số 141 Trần Cao Vân, Tp Quy Nhơn) toàn thể giới tử tại gia đã trang nghiêm cầu thỉnh chư tôn đức Hội đồng thập sư truyền Thập thiện và Bồ tát giới tại gia.
 
 
 
 
 
 

 

Đức Trưởng lão HT. Thích Huệ Minh, Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, đương vi Đàn đầu Hoà thượng, chư tôn đức Hội đồng thập sư đã quang lâm truyền trao giới pháp cho 415 giới tử (328 giới tử Thập thiện, 98 giới tử Bồ tát tại gia).
 
 
 
Sau nghi thức Niệm hương Yết Tổ, bạch Phật, chư tôn đức Hội đồng giới sư đăng toà truyền trao giới pháp đến hàng Phật tử tại gia thọ Thâp thiện và Bồ tát. Tứ dẫn thỉnh sư đã hướng dẫn giới tử dâng lời thỉnh cầu thọ giới, chư Giới sư tuyên nghi thức sám hối và Yết ma truyền giới cho hàng Phật tử. 
Mười thiện nghiệp đạo là thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm; khẩu: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thêu dệt, không nói lời ác; ý: không tham lam, không giận hờn, không ngu muội. 
Thọ Bồ tát giới là phát nguyện đi trên con đường cao thượng, nuôi lớn lòng từ bi thương chúng sanh chìm nổi trong sanh tử lục đạo tạo vô lượng ác nghiệp, chịu vô lượng tội báo mà xả thân cứu độ. Phát bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo là công đức và phước báo to lớn.
Hoà thượng Đàn đầu khuyến tấn hàng Phật tử nỗ lực tinh tấn để thiện căn mỗi ngày một lớn mạnh. Người Phật tử cần chuyên tâm tu tập, học pháp Phật, thực hiện mọi điều lành, phát tâm quảng đại phụng sự chúng sanh. Tiến lên một bước trên con đường tu nhân học Phật, phát nguyện thực hành mười thiện nghiệp đạo, bồ tát tại gia. Phật tử nhận thọ giới tại Đại Giới Đàn Trí Độ chia sẻ: “ Toàn thể giới tử tại gia chí thành cung kính hướng về mười phương Tam Bảo nhất tâm sám hối những ác nghiệp, tam nghiệp được thanh tịnh để lắng lòng nghe nhận giới pháp, lãnh thọ những điều căn bản để làm nền tảng cho sự tiến tu.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban TT - TT PG tỉnh Bình Định
Lên đầu trang