GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

TT. Huế: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương tân viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế do cao niên lạp trưởng đã an nhiên thị tịch vào chiều 01/7/2018 (18.05 Mậu Tuất) tại chùa Lam Sơn (Huế).

 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC PHƯƠNG
Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế

 

 

Hòa thượng họ Nguyễn, húy Văn Túy, pháp danh Nguyên Thanh, tự Đức Phương, hiệu Hải Nguyện, sinh năm Quý Dậu (1933). Năm 16 tuổi (1948), đồng chơn xuất gia, theo hầu cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tại Tổ đình Báo Quốc (Huế); năm 1949 thọ Sa-di giới, năm 1952, thọ Cụ túc giới tại Giới đàn Báo Quốc do Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Đường đầu Hòa thượng. 
Từ năm 1995 đến năm 2017, Hòa thượng được cung cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Và từ năm 2017 đến nay, Hòa thượng được cung cử lên ngôi vị Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.
Từ năm 1992 đến năm 1997, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; từ năm 2002 đến 2012, Hòa thượng là Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2012-2017, Hòa thượng được suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Đồng thời Trưởng lão Hòa thượng đã đảm nhiệm nhiều chức vụ tại các Đại giới đàn trong và ngoài tỉnh.
Được biết, vào lúc 15h00 ngày 02/7/2017 (19.5 Mậu Tuất) lễ Nhập kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng sẽ được trang nghiêm cử hành tại chùa Lam Sơn, 290 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế.

 

Lên đầu trang