GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

TƯGH yêu cầu tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an dịp Tết

Công văn số 016/CV - HĐTS, ngày 6-1-2020 về tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an phục vụ nhu cầu xã hội trong dịp Tết cổ truyền xuân Canh Tý.
 
Theo đó, công văn nêu giữ gìn sự trong sáng của chính pháp, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện, Tăng Ni khi tổ chức thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng với chính pháp của Phật giáo dễ bị xã hội hiểu lầm là lệch chuẩn tâm linh.
 
Ban Thường trực HĐTS yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện, Tăng Ni khi thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an không dùng các thuật ngữ yếm thế như: “giải hạn”, “dâng sao giải hạn”, “cắt giải oan gia trái chủ”… mà phải nêu bật ý nghĩa, sự vận hành luật nhân quả của Phật giáo, tạo phước đức bằng việc tránh ác, làm thiện, làm nhiều việc tốt, sống đời sống chính mạng, chính nghiệp mới có sự an lạc, hạnh phúc, thịnh vượng và gặp nhiều thiện duyên trong đời sống.

Công văn của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các chùa trong cả nước thực hiện đúng theo chỉ đạo này. Đồng thời, Ban Kiểm soát các cấp giám sát nghiêm việc thực hiện tại các cơ sở tự viện.
 
Công văn trên do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký ban hành.
 
Nguồn: giacngo.vn
 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang