GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tưởng niệm Sư Bà viện chủ Tâm Ấn tự

Tâm Ấn sao vừa rụng
Trời Quy Nhơn úa màu
Dạt dào câu niệm tụng
Bốn chúng tiếng kinh cầu
*
Tường Vân thêm long vị [1]
Ni Bộ mất tựa nương
Một đời làm xuất sĩ
Duyên hết... Sư lên đường
*
Làm người trên thế kỷ
Hoằng đạo chấn tông phong
Nụ cười luôn hoan hỷ
Thương ghét không để lòng
*
Trên trăm người đệ tử
Sư Bà lo vuông tròn
Tâm không hề bỉ thử
Tình sâu nặng núi non
*
Tòng lâm của Ni chúng
Thạch trụ nhà Như Lai
Ai soạn nghi phụng cúng ? [2]
Cầu nguyện ngự liên đài
*
"Nguyện đưa ni chúng lên bờ giác 
Thệ dắt nữ lưu khỏi bụi hồng 
Tòng bá há nài cơn tuyết đổ 
Vào sinh ra tử cũng như không" [3]
------------------------------
Ngày 10.9.2018
Thích Giác Tâm
Chú thích:
[1] Ni Trưởng y chỉ Đức đệ nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, Tổ đình Tường Vân, thành phố Huế - Thừa Thiên
[2] Lúc sinh tiền Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Quang có soạn cho Ni Trưởng một nghi thức cúng riêng, khi Ni Trưởng viên tịch.
[3] Năm 2002 Ni Trưởng có nhờ tôi chấp bút viết tiểu sử của Người, năm đó Người nói rằng sinh năm 1911 (Tân Hợi). Và có đọc cho tôi nghe bài thơ của Người làm. Bốn câu thơ trong ngoặc kép được trích lại trong bài thơ gồm 8 câu.

-----------

Người ra đi về nơi thượng phẩm

Ni miền Trung mất một ân sư

Nhập trần ai làm chiếc thuyền từ

Tròn phận sự tự rời cõi tạm

Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Quả - Tp. Đà Nẵng.

-----------

Mai chiều trông nhớ, sớm tối lửa hương.
Công ơn trời biển khôn lường, đền đáp tóc tơ nào kể ?
Chau mày rơi lệ, rẻ bước phân kỳ
Huynh đệ chúng con đã về đây
Lặng lẽ bên Thầy từng phút giây
Trăng rọi tòng không lòng thêm chạnh
Tuyết phơi sương trắng gió lung lay
Chúng con biết làm chi đây
Người xa rời Thích tộc, từ giả Thiền gia, 
Thỏ lặng ác tà, sao dời vật đổi, 
Bâng khuâng bối rối, mất mát tiếc thương 
Còn đâu hạnh phúc vô biên 
Diện kiến tôn dung Sư Trưởng,
Trăm lẻ ba năm nhất cú Di Đà vô biệt niệm.
Với tích trượng long đầu Tâm Ấn lân chầu hổ phục,
Khí chất Phụng Hoàng cửa Phật, Khổng Tước Thiền môn.
Giới đức trang nghiêm, liễu tri pháp bảo
Đó đây muôn thuở tiêu dao
Sen vàng trổ nơi đất Phật.
Hoa hồng trúc biếc
Mây trắng hạc vàng
Tìm đâu dáng dấp âm vang
Chỉ còn mộng mơ vọng tưởng.

(Vạn Tường)

-------

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, XUÂN KINH TƯỜNG VÂN TỔ ĐÌNH, TRUNG ƯƠNG NI GIỚI PHÂN BAN CHỨNG MINH, BÌNH ĐỊNH TRỊ SỰ BAN NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG BAN, BÌNH ĐỊNH NI GIỚI PHÂN BAN CHỨNG MINH, TÂM ẤN TỰ KHAI SƠN, SANH LIÊN TỰ THIÊN DI, AN THẠNH TỰ TRÙNG HƯNG Húy thượng TÂM hạ HOA, tự DIỆU LIÊN, hiệu THIỀN DUNG NI TRƯỞNG GIÁC LINH TÂN VIÊN TỊCH!

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Ban Chứng Minh, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Gia Lai do HT. Thích Trí Thạnh - thành viên Hội đồng chứng minh Trung Ương, Chứng minh Ban Trị Sự tỉnh Gia Lai; TT. Thích Từ Vân - UV HĐTS, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng chư tôn đức Tăng ni thường trực, thành viên Ban Trị Sự tỉnh, trú trì các tự viện trong tỉnh Gia Lai cùng chư thiện tín Phật tử cùng về trước Giác linh cố Ni Trưởng dâng lời tưởng niệm, dâng hương cầu nguyện cao đăng Phật quốc, nhiễu kim quan và ghi sổ tang lưu niệm. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Quả  thành kính đảnh lễ

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, hoa

Phân Ban Ni Giới tỉnh Lâm Đồng do Thích Nữ Như Tịnh - trưởng đoàn.

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, hoa, thực vật và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Chùa Giác Hoàng, Thị xã An Nhơn do ĐĐ. Thích Vạn Huy - trú trì làm trưởng đoàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Môn phong pháp phái Tổ đình Tịnh Lâm, Phù Cát do TT. Thích Quảng Châu làm trưởng đoàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Ban TTTT tỉnh thực hiện

Lên đầu trang