GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tuy Phước: Ban Trị sự thăm các trường hạ mùa An cư PL. 2566

Ngày 18/07/2022 (nhằm 20/06/Nhâm Dần, BTS PG huyện Tuy Phước tổ chức thăm viếng, vấn an sức khoẻ chư tôn đức hành giả An cư các Trường Hạ trong huyện.

 

 

Đoàn do TT. Thích Nhuận Trí, Phó Ban Trị Sự kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh, kiêm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có ĐĐ. Thích Giác Quang, Phó Thường Trực Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo Huyện Tuy Phước; ĐĐ. Thích Đồng Liên, Phó  Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Pháp Chế Huyện Tuy Phước; ĐĐ. Thích Vạn Kim, Phó Ban Trị sự  kiêm Trưởng Ban Tăng Sự Huyện Tuy Phước; ĐĐ. Thích Vạn Thanh, Chánh Thư Ký BTS Phật giáo huyện Tuy Phước; cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni lãnh đạo trong Ban Trị sự Phật giáo Huyện.

Tại các trường hạ, chư tôn đức thường trực BTS chia sẻ: “Pháp chế an cư tu học, nếu được đại chúng thực hành chí thành, đúng mức, thì đó thật là nguồn năng lực lớn lao để củng cố tinh thần hòa hợp thanh tịnh của Tăng già; làm cho tâm Bồ đề ngày càng lớn mạnh, bền chắc; giúp cho sự nghiệp nhiếp hóa chúng sinh thành tựu viên mãn. Chư vị thiện nam tín nữ cũng nương nhờ uy đức rộng lớn như biển của đại Tăng mà tâm linh thăng tiến. Nhờ tu học Phật pháp mà trí tuệ phát triển, nhờ thành tâm tu hạnh bố thí cúng dường mà phước đức sâu dày, duyên lành đối với Phật pháp sẽ kết chặt vững bền mãi mãi về sau.” Đồng thời, đại diện đoàn cũng có lời chúc khánh tuế Chư Tôn Hoà thượng, chư tôn đức Tăng ni, đang an cư tại các trú xứ trong huyện.

Thời Phật còn tại thế ở xứ Ấn Độ, vào mùa mưa, đất đai ẩm ướt, cây cỏ đâm chòi nảy lộc, côn trùng phát sinh. Tăng đoàn vẫn ngày ngày du hoá khất thực độ sanh nên giẫm đạp làm tổn thương cây cỏ và côn trùng, bị ngoại đạo chỉ trích. V thế, Đức Phật chế định pháp an cư. Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, nay Như Lai chế định các Thầy phải an cư trong ba tháng mùa mưa”. Từ đó truyền thống an cư kiết đông hay kiết hạ được thành lập và duy trì đến ngày nay. An cư nhằm mục đích gìn giữ lòng từ, không gây tổn hại đến sinh mạng các loài côn trùng, đồng thời, đó là cơ hội để Tăng đoàn tụ tập chung trong một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới, định, Tuệ, hướng đến mục đích giác ngộ giải thoát vô thượng.

Theo tinh thần gìn giữ giới luật, cộng hoà đồng tu, các trú xứ trong huyện Tuy Phước đã tổ chức an cư cho Tăng chúng nhằm vun bồi ba đức tính cao thượng: Đại Định, Đại Trí và Đại Bi. Tâm thanh tịnh vắng lặng sáng suốt là Đại Định. Dùng tâm thanh tịnh sáng suốt thấu triệt pháp giới gọi là Đại Trí. Vì thấu triệt pháp giới nên đối với chúng sanh đau khổ sanh tâm cứu giúp nên gọi Đại Bi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang