GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tuy Phước: Lễ chung thất cố HT. Thích Đồng Tịnh

Trong hai ngày 10 - 11/01/2020, tại chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước môn đồ pháp quyến đã long trọng trang nghiêm tổ chức lễ tuần chung thất cố HT. Thích Đồng Tịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự - Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước, Trú trì chùa Gia Khánh. 

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật và tiến giác linh cố HT. Thích Đồng Tịnh do HT. Thích Đồng Thành, trú trì chùa Thọ Sơn làm sám chủ cùng chư Tôn đức ban kinh sư, môn đồ pháp quyến và thiện tín Phật tử đã nhất tâm cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Vào lúc 10 giờ 00, môn đồ Pháp quyến đã cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni tham dự lễ trai tăng cúng dường. Quang lâm chứng minh và hộ niệm: HT. Thích Giác Trí, thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Hòa thượng chứng trai cho lễ trai tăng; HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt, HT. Thích Như Quang, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Liễu Giải, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước; HT. Thích Trí Hải, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tx. An Nhơn; HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn; HT. Thích Đồng Tiến, UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT. Thích Nguyên Huệ, HT. Thích Nguyên Khiết, Giáo phẩm Phật giáo Bình Định; HT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh Bình Định; HT. Thích Hồng Thiện, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Hạnh Bảo, Trưởng Ban Trị sự huyện Hoài Nhơn cùng chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự tỉnh, huyện Tuy Phước, trú trì các tự viện trong và ngoài tỉnh với số lượng gần 400 vị. 

Đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời tác bạch cảm niệm về ân sư và tỏ lòng thành kính tri ân chư tôn thiền đức Tăng Ni đã vì HT Ân sư hộ niệm và hướng dẫn môn đồ trong thời gian qua. Môn đồ thiết lễ trai tăng như lời Phật dạy, để cúng dường, nhờ sự hộ niệm của Đại Tăng hồi hướng và cầu nguyện cho Giác linh cho Cố Hòa thượng Tôn sư cao đăng Phật quốc. Ban Đạo từ, Hòa thượng chứng trai đã tán thán công đức của môn đồ Pháp quyến, chư thiện tín Phật tử đã thiết lễ trai đàn, trai tăng chẩn tế nhân tuần chung thất của cố Hòa thượng Đồng Tịnh. Hòa thượng chứng trai đã chia sẻ về nghiệp báo và dư báo của Đức Phật, của chư vị Tôn giả đệ tử của Đức Phật và chư Tổ. Từ đó, Hoà thượng cho chúng ta thấy rằng chúng ta không phải chịu nghiệp chỉ trong kiếp này mà nghiệp và dư báo từ vô lượng kiếp đến đời này. Vì vậy, Hoà thượng khuyến tấn chúng ta phải luôn tinh tấn tu tập, môn đồ pháp quyến phải tiếp tục truyền thừa sự nghiệp của Cố Hòa thượng đã một đời phụng sự cho Đạo pháp, phát huy chùa Gia Khánh ngày càng huy hoàng.

Những hình ảnh về buổi lễ: 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Phuoc Dien Pt, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Trần Phong Thuận, mọi người đang đứng và mũ

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và mũ

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Trần Phong Thuận và Viên Chơn, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mũ

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Thích Đàm Mơ và Thích Đồng Thành, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Vạn Tịnh, mọi người đang đứng, mũ và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang ngồi, mũ và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thích Giác Đạt và Thích Giác Phước, cây, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Người Qua Đường, ngoài trời, văn bản cho biết 'A'

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thích Giác Phước, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thanh Tươi Dương, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Viên Chơn và Thanh Tươi Dương, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thích Quảng Thức

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Minh Hoa và Di Lặc Nụ Cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Vạn Thuận, Ngoa Van Son và Thích Giác Phước, mọi người đang đứng và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Thích Giác Phước, Người Qua Đường và Thích Quảng Thức, bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang cười, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, đám đông, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang ngồi, bàn, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Thích Giác Phước, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, đám đông, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn, hoa, đồ uống và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Lê Ngọc, Ngoa Van Son và Thích Quảng Thức, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng và Thích Đồng Thành, mọi người đang đứng và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, đám đông và trong nhà

 

Quảng Tiến

 

Lên đầu trang